සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව සාන්තුවර

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Infobox saint වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
උපත{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
මරණය{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
භාග්‍යවත් භාවයට එසවූයේ{{{beatified_date}}}, {{{beatified_place}}} {{{beatified_by}}} විසින්
ශුද්ධවර භාවයට එසවූයේ{{{canonized_date}}}, {{{canonized_place}}} {{{canonized_by}}} විසින්
ප්‍රධාන සිද්ධස්ථාන{{{major_shrine}}}
මංගල්‍යය දින{{{feast_day}}}
ලාක්ෂනික ගුණාංග{{{attributes}}}
අනුග්‍රාහකත්වය{{{patronage}}}
මතභේදය{{{issues}}}
මර්දිත කතෝලික වන්දනය{{{suppressed_date}}} by {{{suppressed_by}}}
බලපෑමට නතුවීම{{{influences}}}
බලපෑම් ඇතිකිරීම{{{influenced}}}
සාම්ප්‍රදාය/ප්‍රභේදය{{{tradition}}}
ප්‍රධාන කෘති(ය){{{major_works}}}