සැකිල්ල:ඈවැරීම

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Attribution වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template can be used in four ways:

  • with no copyright holder specified (as seen above): {{attribution}}
  • with a copyright holder specified who has a page on Wikipedia: {{attribution|User:Someuser}} or {{attribution|Home Corporation}}
  • or the same as previous but with specified link text: {{attribution|User:Someuser|My full name}}
  • with a copyright holder specified who does not have a page on Wikipedia: {{attribution||Name of copyright holder}} (note the double pipe)

In addition, if a specific manner of attribution is required, or other qualification on use (must not limit to educational or non-profit, or prevent derivatives) you may specify this: {{attribution|User:Someuser|text=Required attribution text: by Someuser, available from (link).}}

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:ඈවැරීම&oldid=459205" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි