සාකච්ඡාව:ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධාගම (තාවකාලික)

විකිපීඩියා වෙතින්
(සාකච්ඡාව:ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධාගම වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

ලිපි දෙකම එකම නේද?

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 13:14, 17 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)

ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධාගමහි විකාශනය--192.248.32.221 04:48, 24 ජනවාරි 2016 (යූටීසී)