අවසරදීමේ දෝෂයකි

Jump to navigation Jump to search

පහත හේතුව නිසා, ඔබ හට ගෝලීය වාරණ සිදු කරන්න සඳහා අවසර නොමැත:

ඔබ විසින් අයැදුම් කර සිටි කාර්යය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔබ හට ඉඩ ලබා දෙනු නොලැබේ.

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:GlobalBlock/Example" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි