භාවිතා නොවූ ප්‍රවර්ග

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 17:06, 16 සැප්තැම්බර් 2019 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

වෙනයම් කිසිම පිටුවක් හෝ ප්‍රවර්ගයක් හෝ එහි ප්‍රයෝජනය නොගත්තද, පහත ප්‍රවර්ග පිටු පවතියි.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. AC with 14 elements
 2. AC with 15 elements
 3. AC with 16 elements
 4. AC with 17 elements
 5. AC with 18 elements
 6. AC with 19 elements
 7. AC with 20 elements
 8. AC with 21 elements
 9. AC with 22 elements
 10. AC with 23 elements
 11. AC with 24 elements
 12. AC with 25 elements
 13. AC with 26 elements
 14. AC with 27 elements
 15. AC with 28 elements
 16. AfD debates (Fiction and the arts)
 17. AfD debates (Games or sports)
 18. AfD debates (Media and music)
 19. AfD debates (Places and transportation)
 20. AfD debates (Society topics)
 21. AfD debates (Web or internet)
 22. All articles with empty sections
 23. All articles with unsourced statements
 24. All orphaned articles
 25. Anatomy
 26. Aristolochiaceae කුලය
 27. Articles containing Bashkir-language text
 28. Articles containing Hebrew language text
 29. Articles containing Russian-language text
 30. Articles containing potentially dated statements from 2014
 31. Articles that need to be wikified
 32. Articles to be merged
 33. Articles with empty sections
 34. Articles with unsourced statements from February 2015
 35. Authority control related templates
 36. Automatic taxoboxes using always display
 37. Biology
 38. CS1 Chinese-language sources (zh)
 39. CS1 German-language sources (de)
 40. CS1 Greek-language sources (el)
 41. CS1 Spanish-language sources (es)
 42. Candidates for speedy deletion as Pure vandalism and blatant hoaxes
 43. Candidates for speedy deletion as Recreation of a page that was deleted per a deletion discussion
 44. Candidates for speedy deletion as attack pages
 45. Candidates for speedy deletion as broken redirects
 46. Candidates for speedy deletion as copyright violations
 47. Candidates for speedy deletion as empty pages
 48. Candidates for speedy deletion as files with unacceptable licenses
 49. Candidates for speedy deletion as importance or significance not asserted
 50. Candidates for speedy deletion as nonsense pages

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:හාවිතා_නොවන_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි