අවශ්‍ය ප්‍රවර්ග

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 11:58, 25 නොවැම්බර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. Wikipedia help contents‏‎ (සාමාජිකයෝ 25 කි)
 2. Date-computing templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 24 කි)
 3. Modules for general use‏‎ (සාමාජිකයෝ 24 කි)
 4. Medicine infobox template using GraySubject or GrayPage‏‎ (සාමාජිකයෝ 23 කි)
 5. Protection templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 23 කි)
 6. WikiProject Geographical coordinates‏‎ (සාමාජිකයෝ 23 කි)
 7. ඉන්දියානු රූපවාහිනී සෝප් ඔපෙරා‏‎ (සාමාජිකයෝ 23 කි)
 8. නොදන්නා පරාමිතීන් සමග තොරතුරුකොටුව හමුදා ඉදිකිරීම භාවිතා කරන පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 23 කි)
 9. බස්නාහිර පළාක, ශ්‍රී ලංකාව භූගෝලය කොටලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 23 කි)
 10. 2011 අගෝස්තු සිට ගැනෙන Articles needing additional categories‏‎ (සාමාජිකයෝ 22 කි)
 11. Miscellany to be merged‏‎ (සාමාජිකයෝ 22 කි)
 12. Unified table cell templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 22 කි)
 13. ඉන්දියානු නාට්‍ය රූපවාහිනී කතාමාලා‏‎ (සාමාජිකයෝ 22 කි)
 14. ඉන්දියානු රූපවාහිනී නිළියන්‏‎ (සාමාජිකයෝ 22 කි)
 15. Chemical element color templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 21 කි)
 16. Handbook templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 21 කි)
 17. Modules in alpha‏‎ (සාමාජිකයෝ 21 කි)
 18. Monthly clean-up category (වැඩිමනත් මූලාශ්‍ර දැක්වීම අවැසි ලිපි) counter‏‎ (සාමාජිකයෝ 21 කි)
 19. Talk header templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 21 කි)
 20. Taxonomy templates using always display‏‎ (සාමාජිකයෝ 21 කි)
 21. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය භූවිද්‍යාව කොටලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 21 කි)
 22. Japan prefecture templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 20 කි)
 23. චිත්‍රපට තිර දර්ශන ඛණ්ඩ‏‎ (සාමාජිකයෝ 20 කි)
 24. තොරතුරුකොටුව දාර්ශනිකයා නඩත්තුව‏‎ (20 → 21 සාමාජික)
 25. දකුණු කොරියානු ඓතිහාසික රූපවාහිනී කතාමාලා‏‎ (සාමාජිකයෝ 20 කි)
 26. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය භූවිද්‍යාව කොටලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 20 කි)
 27. Album covers‏‎ (සාමාජිකයෝ 19 කි)
 28. Commons link from Wikidata‏‎ (සාමාජිකයෝ 19 කි)
 29. Coordinates templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 19 කි)
 30. IPA language templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 19 කි)
 31. Mathematical function templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 19 කි)
 32. ඉන්දියානු රූපවාහිනී කතාමාලා‏‎ (සාමාජිකයෝ 19 කි)
 33. ඉන්දියාවේ ගෘහනිර්මාණ ශිල්පය‏‎ (සාමාජිකයෝ 19 කි)
 34. ඉන්දියාවේ ස්තූප‏‎ (සාමාජිකයෝ 19 කි)
 35. ඔඩිෂාවේ ශිව දේවාල‏‎ (සාමාජිකයෝ 19 කි)
 36. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය භූවිද්‍යාව කොටලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 19 කි)
 37. හින්දි-භාෂා රූපවාහිනී වැඩසටහන්කරණය‏‎ (සාමාජිකයෝ 19 කි)
 38. Embeddable templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 18 කි)
 39. Language infobox templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 18 කි)
 40. Wikipedia pages with strange ((documentation)) usage‏‎ (සාමාජිකයෝ 18 කි)
 41. පුරාතන ඊජිප්තු මමී‏‎ (සාමාජිකයෝ 18 කි)
 42. Date-computing templates based on current time‏‎ (සාමාජිකයෝ 17 කි)
 43. Documentation assistance templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 17 කි)
 44. Files licensed by third parties‏‎ (සාමාජිකයෝ 17 කි)
 45. Infobox templates with module parameter‏‎ (සාමාජිකයෝ 17 කි)
 46. Miscellaneous articles needing expert attention‏‎ (සාමාජිකයෝ 17 කි)
 47. Pages using Timeline‏‎ (සාමාජිකයෝ 17 කි)
 48. Spaceflight navigational boxes‏‎ (සාමාජිකයෝ 17 කි)
 49. Sri Lanka පිළිබඳව භූගෝලීය ඛණ්ඩාංක සපයා නොමැති ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 17 කි)
 50. Standardised user warning templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 17 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි