අවශ්‍ය ප්‍රවර්ග

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 15:09, 1 දෙසැම්බර් 2023 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. CS1 Indian English-භාෂා මූලාශ්‍ර (en-in)‏‎ (සාමාජිකයෝ 25 කි)
 2. බස්නාහිර පළාක, ශ්‍රී ලංකාව භූගෝලය කොටලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 24 කි)
 3. සාධාරණ භාවිත පින්තූර‏‎ (සාමාජිකයෝ 23 කි)
 4. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය භූවිද්‍යාව කොටලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 22 කි)
 5. Chemical element color templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 21 කි)
 6. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය භූවිද්‍යාව කොටලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 21 කි)
 7. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය භූවිද්‍යාව කොටලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 20 කි)
 8. හින්දි-භාෂා රූපවාහිනී වැඩසටහන්කරණය‏‎ (සාමාජිකයෝ 19 කි)
 9. ස්ටාර් ප්ලස් රූපවාහිනී කතාමාලා‏‎ (සාමාජිකයෝ 17 කි)
 10. 2010 ඔක්තෝබර් සිට ගැනෙන භින්න වූ භාහිර සබැඳි සහිත ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 16 කි)
 11. Articles missing birth or death information‏‎ (සාමාජිකයෝ 16 කි)
 12. Logic symbol templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 16 කි)
 13. Wars involving the states and peoples of Europe‏‎ (සාමාජිකයෝ 16 කි)
 14. 09 බදාදා 2010 ජූනි සිට ගැනෙන අනාථ ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 15 කි)
 15. Country flag IPC alias templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 15 කි)
 16. Hindi film director navigational boxes‏‎ (සාමාජිකයෝ 15 කි)
 17. Semantic markup templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 15 කි)
 18. Subtemplates of Template Chem‏‎ (සාමාජිකයෝ 15 කි)
 19. එක්සත් රාජධානියෙහි දේශපාලන පක්ෂ වර්ණ සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 15 කි)
 20. කතෘ-ප්‍රකාශිත කෘති‏‎ (සාමාජිකයෝ 15 කි)
 21. සෙයිලෝහී කැප්ටන්-මේජර්වරු‏‎ (සාමාජිකයෝ 15 කි)
 22. 16වන-සියවසේ පෘතුගීසි ජනයා‏‎ (සාමාජිකයෝ 14 කි)
 23. 2017 චිත්‍රපට‏‎ (සාමාජිකයෝ 14 කි)
 24. Active WikiProjects‏‎ (14 → 16 සාමාජික)
 25. Succession header templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 14 කි)
 26. International cricket competitions from 1985–86 to 1988‏‎ (සාමාජිකයෝ 13 කි)
 27. Public domain files ineligible for copyright‏‎ (සාමාජිකයෝ 13 කි)
 28. Tamil film director navigational boxes‏‎ (සාමාජිකයෝ 13 කි)
 29. Wars involving the states and peoples of Asia‏‎ (සාමාජිකයෝ 13 කි)
 30. එක්සත් රාජධානියෙහි දේශපාලන පක්ෂ කෙටිනම සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 13 කි)
 31. කේත සැකිලි වෙතින් ISO 639 නම්‏‎ (සාමාජිකයෝ 13 කි)
 32. කොරියානු විකාශන පද්ධතියේ රූපවාහිනී නාට්‍ය‏‎ (සාමාජිකයෝ 13 කි)
 33. ටොලමියානු රාජවංශයේ පාරාවෝවරුන්‏‎ (සාමාජිකයෝ 13 කි)
 34. තමිල්-භාෂා රූපවාහිනී වැඩසටහන්‏‎ (සාමාජිකයෝ 13 කි)
 35. බුන්දෙල්ඛාන්ද්‏‎ (සාමාජිකයෝ 13 කි)
 36. යුවාන් රාජවංශයේ අධිරාජිනියන්‏‎ (සාමාජිකයෝ 13 කි)
 37. රට අනුව පිහිටුම් සිතියම් සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 13 කි)
 38. 2010 දශකයේ හින්දි-භාෂා චිත්‍රපට‏‎ (සාමාජිකයෝ 12 කි)
 39. 2016 ඉන්දියානු රූපවාහිනී කතාමාලා ඇරඹීම්‏‎ (සාමාජිකයෝ 12 කි)
 40. 21වන සියවසේ ඉන්දියානු නළුවන්‏‎ (සාමාජිකයෝ 12 කි)
 41. 21වන සියවසේ ඉන්දියානු නිළියන්‏‎ (සාමාජිකයෝ 12 කි)
 42. Box-header with insufficient title contrast‏‎ (සාමාජිකයෝ 12 කි)
 43. Computer language user templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 12 කි)
 44. Drama television navigational boxes‏‎ (සාමාජිකයෝ 12 කි)
 45. Filmfare Award navigational boxes‏‎ (සාමාජිකයෝ 12 කි)
 46. Geography infobox templates‏‎ (12 → 11 සාමාජික)
 47. Geological period templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 12 කි)
 48. Image insertion templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 12 කි)
 49. Language icon templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 12 කි)
 50. Pages using columns-list with unknown parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 12 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි