රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා

විකිපීඩියා වෙතින්
(රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් (Registrar General)


අඩවියෙන් බැහැර පිටු[සංස්කරණය]

ශ්‍රී ලංකාව