කැපුංකීරිය

විකිපීඩියා වෙතින්
(මයුරපාද වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

කැපීමකින් ඇතිවූ නොගැඹුරු තුවාල නැවත සැකසීමට ගන්නා සිංහල බේතකි.

මල් හටගත් කැපුංකීරිය පඳුරක්
කැපුංකීරිය පොහොට්ටු සහ මල්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කැපුංකීරිය&oldid=268975" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි