බස්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාවේ බස් අංශය ගත්කල රාජ්‍ය අංශය හා පෞද්ගලික යන දෙඅංශයම එක්ව සිදුනරයි. මේ සඳහා පෞදිගලික අ‘ශය රාජ්‍ය අ‘ශයට වඩා වැඩි නැඹුරුවක් දක්වයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බස්&oldid=480796" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි