දස පණත සම්බන්ද කතෝලික ඉගැන්වීම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දස පණත නික්මයාම 20 පරිජ්චේදය අනුව

සැබෑවූ එකම දෙවියන්ට පමණක් වන්දනා කරව

සමිදාණන්ගේ ශ්‍රී නාමය ගෙන බොරුවටත් නිරර්තථකයටත් නොදිව්රව

ඉරුදිනත් ණය මංගල්‍යය දිනත් නිවාඩු වලංගු කර

මව්පියන්ට සංග්‍රහ කරව

ජිවිත විනාශ නොකරව

කාමමිථ්‍යාචාරය නොකරව

සොරකම් නොකරව

බොරුසාක්ෂි නොකරව

පරදාල ආලය නොකරව

අන් වස්තු ආශා නොකරව