ටයිකොන්ඩෝ සටන් ක්‍රමය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ටයිකොන්ඩෝ ( Taekwondo ) කොරියාව මූලික කර විකාශනය වූ සටන් කලාව කි. අද වන විට ලොව පුරා ගනන් පිරිස් මෙම සටන් ක්‍රමය හදාරනු ලබයි.

ටයි (Tae) - පාදයෙන් කරන පහරදීම් ක්වොන් (Kwon) - අතින් කරන පහරදීම් ඩෝ (Do) - ක්‍රමය/මාර්ගය

නම්යශීලී පා පහර ටයිකොන්ඩෝ හි ප්‍රධාන ලක්ශනයකි. නමුත් අත් පහරදීම් හා පහර වැලැක්වීමේ ශිල්පයන් ද හැදෑරීම සිදුකරයි.

ටයිකොන්ඩෝ ප්‍රධාන විශේෂ දෙකකි. ඒවානම් දකුණු කොරියාවහි ව්යාප්ත WTF (World Taekwondo Federation) ටයිකොන්ඩෝ සහ උතුරු කොරියාවහි ප්‍රචලිත ITF (International Taekwondo Federation) ටයිකොන්ඩෝ ලෙසිනි.

ටයිකොන්ඩෝ ක්‍රීඩකයින්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ටයිකොන්ඩෝ_සටන්_ක්‍රමය&oldid=373938" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි