ප්‍රතිලෝම කෝසයින

විකිපීඩියා වෙතින්
(චාප කෝසයින වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

ප්‍රතිලෝම කෝසයින හෙවත් චාප කෝසයින යනු දී ඇති කෝසයින අගයක කෝණයයි. උදාහරණ වශයෙන් කෝසයින 60හි අගය 0.5 බැවින් ප්‍රතිලෝම කෝසයින 0.5 හෙවත් චාප කෝසයින 0.5 හි අගය අංශක 60 වේ. පහත දැක්වෙන්නේ විශේෂ චාප කෝසයින අගයයන් කිහිපයකි. පිළිතුර ඇත්තේ අංශක වලින් බව සලකන්න.


ප්‍රතිලෝම කෝසයින 1 (චාප කෝසයින 1) = 0


ප්‍රතිලෝම කෝසයින (චාප කෝසයින ) = 30


ප්‍රතිලෝම කෝසයින (චාප කෝසයින ) = 45


ප්‍රතිලෝම කෝසයින (චාප කෝසයින ) = 60


ප්‍රතිලෝම කෝසයින 0 (චාප කෝසයින 0) = 90


මෙය බොහෝ දත්ත ගොනු සඳහා වන මෘදුකාංගවල ද පැතුරුම්පත් සඳහා වන මෘදුකාංගවල ද පරිගණකා භාෂාව්ල ද ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයක් වශයෙන් දක්නට ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රතිලෝම_කෝසයින&oldid=66888" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි