ශ්‍රි ලංකාවේ පාසල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
(ශ්‍රි ලංකවේ පාසල් ලැයිස්තුව වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

කොළඹ පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

 1. අනුලා විද්‍යාලය, නුගේගොඩ
 2. අශෝක විද්‍යාලය, කොළඹ 10
 3. ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 10
 4. ආනන්ද විද්‍යාලය, කොළඹ 10
 5. ඉසිපතන විද්‍යාලය, කොළඹ
 6. කේරි විද්‍යාලය, කොළඹ
 7. ගෝතමී බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 10
 8. ජනාධිපති විද්‍යාලය
 9. ඩී. එස්. සේනානායක, විද්‍යාලය
 10. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය, කොළඹ 07
 11. දේවි බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ
 12. නාලන්දා විද්‍යාලය, කොළඹ
 13. මහානාම විද්‍යාලය, කොළඹ 03,
 14. මහාමායා බාලිකා මහා විද්‍යාලය, නුගේගොඩ
 15. රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ 07
 16. විශාකා බාලිකා මහා විද්‍යාලය
 17. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය, මොරටුව
 18. වේල්ස් කුමරි විද්‍යාලය, මොරටුව
 19. වේළුවන මහා විද්‍යාලය
 20. ශ්‍රි ජයවර්ධන පුර මහා විද්‍යාලය,කෝට්ටේ
 21. ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා විද්‍යාලය, නුගේගොඩ
 22. ශාන්ත පාවුළු බාලිකා විද්‍යාලය, මිලාගිරිය, කොළඹ 05
 23. සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මහා විද්‍යාලය, කොළඹ 07
 24. හින්දු විද්‍යාලය, බම්බලපිටිය
 25. මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය පිළියන්දල

මහනුවර පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

 1. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය , මහනුවර
 2. උසස් බාලිකා විද්‍යාලය
 3. ගම්පොළ ජනරාජ බාලක විද්‍යාලය
 4. ධර්මරාජ විද්‍යාලය
 5. ශ්‍රී රාහුල විද්‍යාලය, කටුගස්තොට
 6. මදින ජාතික පාසල, නුවර
 7. රජවෙල හින්දු ජාතික පාසල, දිගන
 8. පුෂ්පදාන බාලිකා විද්‍යාලය
 9. පූජාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 10. මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය
 11. වාරියපොල ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය, නුවර
 12. ශ්‍රී ස්වර්ණජෝති ජාතික පාසල, කිරිබත්කුබුර, නුවර
 13. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය, නුවර
 14. ශාන්ත පාවුළු විද්‍යාලය, නුවර
 15. ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලය
 16. සරසවි උයන විද්‍යාලය, නුවර
 17. පුෂ්පදාන මහා විද්‍යාලය අඹතැන්න
 18. විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය, මහනුවර

ගාල්ල පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

1 හත්තක මහා විද්‍යාලය, පිටිගල.

 1. සිරිධම්ම විද්‍යාලය, ලබුදූව
 2. අනුලා දේවී බාලිකා විද්‍යාලය
 3. ආනන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ඇල්පිටිය
 4. උපනන්ද විද්‍යාලය, මානවිල
 5. ක්‍රිස්තු දේව බාලක විද්‍යාලය, බද්දෙගම
 6. ක්‍රිස්තු දේව බාලිකා විද්‍යාලය, බද්දෙගම
 7. දේවනාද විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ
 8. දේවපතිරාජ විද්‍යාලය, රත්ගම
 9. ධර්මාශෝක විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ
 10. නාගොඩ ජාතික පාසල, නාගොඩ
 11. නෙළුව ජාතික පාසල, නෙළුව
 12. මල්හරුස් සුල්හියා ජාතික පාසල
 13. මහින්ද විද්‍යාලය
 14. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය
 15. රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය
 16. විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය
 17. ශාන්ත ඇලෝසියුස් විද්‍යාලය
 18. සංඝමිත්ත බාලිකා විද්‍යාලය
 19. සවුත්ලන්ඩ් විද්‍යාලය
 20. සියලු සාන්තුවරුන්ගේ පාසල

කළුතර පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

 1. අගමැති බාලිකා විද්‍යාලය, පානදුර
 2. අල්හම්බ්රා මහා විද්‍යාලය, ධර්ගා නගරය
 3. ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලය, මතුගම
 4. කළුතර බාලිකා විද්‍යාලය, කළුතර
 5. කළුතර විද්‍යාලය, කළුතර
 6. ඥාණෝදය මධ්‍ය විද්‍යාලය, කළුතර
 7. තක්ෂිලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හොරණ
 8. තිස්ස මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 9. ප්‍රධාන ජාතික පාසල, ධර්ගා නගරය
 10. පානදුර බාලිකා මහා විද්‍යාලය
 11. බණ්ඩාරගම ජාතික පාසල
 12. බෞද්ධාලෝක මහා විද්‍යාලය, වෑකඩ, පානදුර
 13. මතුගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 14. මහානාම විද්‍යාලය, වළාන, පානදුර
 15. මිරිස්වත්ත ජාතික පාසල, දොඩන්ගොඩ
 16. වාද්දුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 17. ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා පාසල, පානදුර
 18. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය, පානදුර
 19. ශ්‍රීපාලි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හොරණ
 20. ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය, පානදුර
 21. සහිරා විද්‍යාලය, ධර්ගා නගරය
 22. කොල්වින් ආර් ද සිල්වා මහා විද්‍යාලය, ඉත්තෑපාන

යාපනය පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

 1. කොකුවිල් හින්දු විද්‍යාලය
 2. චාවකඡ්ඡේරි හින්දු විද්‍යාලය
 3. මහජන විද්‍යාලය, තෙල්ලිප්පලයි
 4. යාපනය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 5. යාපනය විද්‍යාලය, වඩ්ඩුකොඩ්ඩායි
 6. යාපනය හින්දු විද්‍යාලය
 7. වුන්දුකුලි බාලිකා විද්‍යාලය
 8. වෙම්බඩි උසස් බාලිකා විද්‍යාලය
 9. ශාන්ත ජෝන්ස් විද්‍යාලය

කුරුණෑගල පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

 1. ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, දෙහෙල්ගමුව
 2. උඩබදලව සුදර්සන විද්‍යාලය
 3. මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය
 4. මලියදේව විද්‍යාලය
 5. මලියදේව ආදර්ශ මහා විද්‍යාලය
 6. මාවතගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මාවතගම
 7. වයඹ රාජකීය විද්‍යාලය
 8. විජයබා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මහව
 9. ශාන්ත ආනා විද්‍යාලය
 10. ශුද්ධවු පවුලේ බාලිකා විද්&zw
 11. ශාන්ත බර්නදෙත් ආදර්ශ මහා විද්‍යාලය
 12. ශාන්ත බර්නදෙත් මහා විද්‍යාලය
 13. රත්මල්ගො‍ඩ මහා විද්‍යාලය
 14. දුටුගැමුණු මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 15. කු/ ඇපකන්ද බුවනකබා කනිෂ්ට විද්‍යාලය

කෑගල්ල පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

 1. ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය, කෑගල්ල
 2. අරණායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,(රවිසඳ) -අරණායක
 3. කෑගලූ බාලිකා විද්‍යාලය, කෑගල්ල
 4. කෑගලු විද්‍යාලය, කෑගල්ල
 5. පින්නවල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, රඹුක්න
 6. රාජගිරිය මහා විද්‍යාලය, දිප්පිටිය- අරණායක
 7. රාජසිංහ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, රුවන්වැල්ල
 8. වලගම මහා විද්‍යාලය, දෙවලෙගම
 9. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය, කෑගල්ල
 10. පින්ෙදනිය විද‍චකවර්තී ජාතික පාසල-අටාල
 11. සහිරා විද්‍යාලය, මාවනැල්ල

මාතලේ පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

 1. ක්‍රිස්තුදේව මහා විද්‍යාලය
 2. රජයේ විද්‍යා විද්‍යාලය,මාතලේ
 3. රජ්ජමාන මුස්ලිම් විද්‍යාලය, කෙටවල
 4. වීර කැපපෙටිපොළ මධ්‍යමහා විද්‍යාලය
 5. ශ්‍රී සංඝමිත්ත බාලිකා ජාතික පාසල, මාතලේ
 6. ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, මාතලේ
 7. සහිරා විද්‍යාලය, මාතලේ

ගම්පහ පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

 1. අල් හිලාල් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 2. අල් ෆලාහ් මහා විද්‍යාලය, පොරුතොට
 3. එල්ලක්කාල මහා විද්‍යාලය, එල්ලක්කාල
 4. ගලහිටියාව මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, ගනේමුල්ල
 5. ජීලන් මුස්ලිම් මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, පානදුර
 6. ඩී.එස් සේනානායක ජාතික පාසල, මීරිගම
 7. තක්ෂිලා විද්‍යාලය, ගම්පහ
 8. නාලන්ද බාලිකා මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ
 9. නිව්ස්ටඩ් බාලිකා විද්‍යාලය
 10. බණ්ඩාරනායක මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, වේයන්ගොඩ
 11. බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය
 12. මාරිස් ස්ටෙලා විද්‍යාලය, මීගමුව
 13. රත්නාවලි බාලිකා විද්‍යාලය
 14. ලෝයල් විද්‍යාලය
 15. විහාරමහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, කිරිබත්ගොඩ
 16. ශ්‍රී ධර්මලෝක විද්‍යාලය
 17. ශ්‍රී පඥානන්ද විද්‍යාලය, සීදුව
 18. ශ්‍රී සංඝබෝධි විද්‍යාලය, නිට්ටඹුව
 19. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය, වත්තල
 20. ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය
 21. හරිස්චන්ද්රම විද්‍යාලය
 22. මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය,කිරිබත්ගොච

බදුල්ල පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

 1. ඌව විද්‍යා විද්‍යාලය, හාලිඇල්ල.
 2. ඌව විද්‍යාලය, බදුල්ල
 3. කහගොල්ල ජාතික පාසල, දියතලාව, බණ්ඩාරවෙල
 4. කුඩා කුසුම් බාලිකා මහා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 5. නාඋල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, දෙමෝදර
 6. බණ්ඩාරවෙල ධර්මපාල විද්‍යාලය
 7. බණ්ඩාරවෙල ධර්මාශෝක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 8. බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 9. බදුල්ල ධර්මදූත විද්‍යාලය, බදුල්ල
 10. බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බදුල්ල
 11. රිල්පොල ධර්මරාජ මහා විද්‍යාලය, බදුල්ල
 12. මහියංගන ජාතික පාසල, මහියංගනය
 13. විශාකා උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, බදුල්ල
 14. විශාකා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 15. විහාර මහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, බදුල්ල
 16. ශ්‍රී ජනානන්ද ජාතික පාසල, කදුරුගමුව
 17. ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 18. හල්පෙ ජාතික පාසල, හල්පෙ

මඩකලපුව පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

 1. අලිගර් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මඩකලපුව
 2. කාට්ටන්කුඩි ජාතික පාසල, කාට්ටන්කුඩි
 3. විසෙන්ට් බාලිකා මහා විද්‍යාලය, මඩකලපුව
 4. ශාන්ත මිචෙලෙ'ස් විද්‍යාලය, මඩකලපුව
 5. ශාන්ත සෙසිලියාස් බාලිකා මහා විද්‍යාලය, මඩකලපුව
 6. සිවනන්ධ ජාතික පාසල, කල්ලඩ්යිප්පොඩයි, මඩකලපුව

අම්පාර පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

 1. අක්කරයිපත්තු මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 2. අඩ්ඩලචෙනෙයි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 3. ගසාලි මුස්ලිම් විද්‍යාලය, සම්මන්තුරෙයි
 4. ඩී.එස් සේනානායක ජාතික පාසල
 5. සම්මන්තුරෙයි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 6. සර්මෙල් ෆාතිමා විද්‍යාලය, කල්මුනෙයි
 7. සහිරා විද්‍යාලය, කල්මුනෙයි

රත්නපුරය පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

 1. ආනන්ද මෛත්‍රී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බලංගොඩ
 2. ඇඹිලිපිටිය මහා විද්‍යාලය, ඇඹිලිපිටිය
 3. ඇලපාත මහා විද්‍යාලය, ඇලපාත
 4. ගන්කන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, පැල්මඩුල්ල
 5. රඹුක ඊ ගම්මානය විද්‍යාලය, රත්නපුරය
 6. ශාන්ත ඇලෝසියුස් විද්‍යාලය, රත්නපුරය
 7. සීවලි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හිදැල්ලන, රත්නපුරය
 8. සුමන බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුරය
 9. ෆර්ගියුසන් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුරය

නුවර එළිය පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

 1. ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල,නිල්දණ්ඩාහින්න-නුවර එළිය
 2. පොරමඩුල්ල ජාතික පාසල-රිකිල්ලගස්කඩ
 3. ටී.බ.මූ හේරත් ඉසුරු විද්‍යාලය-රාගල
 4. ඵුස්සදේව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය-වලපනේ
 5. කීර්තිබණ්ඩාර මහා විද්‍යාලය-කුඹල්ගමුව
 6. රුපහ මහා විද්‍යාලය
 7. දියතිලක මහා විද්‍යාලය-හගුරන්කෙත
 8. සිරිමාවෝ බණ්ඩාරණායක බාලිකා විද්‍යාලය-හගුරන්කෙත
 9. වික්ටෝරියා ජාතික පාසල-අධිකාරිගම
 10. කිකිළියමාන්න විද්‍යාලය
 11. ගාමිණි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, නුවර එළිය
 12. ශාන්ත පැට්රික් විද්‍යාලය, අවිස්සාවේල්ල
 13. ශුද්ධ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය
 14. සුමන මධ්‍ය විද්‍යාලය, අවිස්සාවේල්ල

පුත්තලම පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

 1. ජෝශප් වාස් විද්‍යාලය, වෙන්නප්පුව
 2. දම්මිස්සර ජාතික පාසල, නාත්තන්ඩිය
 3. ශාන්ත මාරියා දෙමළ මහා විද්‍යාලය, පුත්තලම
 4. සහිරා ජාතික පාසල, පුත්තලම
 5. සේනානාක ජාතික පාසල, මාදමපෙ

මාතර පාසල් නාමාවලිය[සංස්කරණය]

 1. තෙලිජ්ජවිල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 2. රාජකීය මහා විද්‍යාලය, තෙලිජ්ජවිල
 3. රාහුල විද්‍යාලය
 4. ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, වැලිගම
 5. ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය
 6. ශාන්ත ශර්වේසස් විද්‍යාලය
 7. සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය, වැලිගම
 8. සුජාතා විද්‍යාලය