මනාප ඡන්ද ක්‍රමය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මනාප ඡන්ද ක්‍රමය භාවිතකරන රටවල්[සංස්කරණය]

ව්‍යවස්ථාදායකය තෝරාගැනීමේදී මනාප ඡන්ද ක්‍රමය භාවිතකරන රටවල්[සංස්කරණය]

Please note that some of these states may use other systems in addition to open list. For example, open list may decide only upper house legislative elections while another electoral system is used for lower house elections.

ව්‍යවස්ථාදායකය තෝරාගැනීමෙදී හැර වෙනත් ඡන්ද විමසීමකදී මනාප ඡන්ද ක්‍රමය භාවිතකරන රටවල්[සංස්කරණය]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 "Electoral Systems in Europe: An Overview". European Parliament in Brussels: European Centre for Parliamentary Research and Documentation. October 2000. සම්ප්‍රවේශය July 6, 2012. 
 2. "Izborni zakon BiH, članovi 9.5 i 9.8". සම්ප්‍රවේශය September 2, 2012. 
 3. 3.0 3.1 3.2 Mainwaring, Scott (October 1991). "Politicians, Parties, and Electoral Systems: Brazil in Comparative Perspective". Comparative Politics 24 (1): 21–43. http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/141.pdf. 
 4. Bruno, Greg (February 5, 2009). "Reshuffling the Political Deck". Backgrounder: Iraq's Political Landscape. Council on Foreign Relations. සම්ප්‍රවේශය July 8, 2012. 
 5. ja:非拘束名簿式
 6. Miriam A. Golden, Lucio Picci (අප්‍රේල් 2008). "Pork-Barrel Politics in Postwar Italy, 1953-94". American Journal of Political Science 52 (2). http://mpra.ub.uni-muenchen.de/5626/1/MPRA_paper_5626.pdf. 
 1. උපන්‍යාස දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; colombia නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 2. උපන්‍යාස දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; est නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 3. උපන්‍යාස දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; indo නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 4. උපන්‍යාස දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; lat නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 5. උපන්‍යාස දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; luxembourg නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 6. උපන්‍යාස දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; net නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 7. උපන්‍යාස දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; norway නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 8. උපන්‍යාස දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; slovak නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 9. උපන්‍යාස දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; slovenia නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 10. උපන්‍යාස දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; srilanka නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 11. උපන්‍යාස දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; sweden නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
"http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මනාප_ඡන්ද_ක්‍රමය&oldid=290464" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි