හෝමෝ ඉරෙක්ටස්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
හෝමෝ ඉරෙක්ටස්
Temporal range: 1.9–0.1 Ma
ප්ලයොසීනප්ලෛස්ටොසීන
Reconstruction of a specimen from Tautavel, France
colspan=2 style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent"
Scientific classification
Kingdom: අනිමාලියා
Phylum: කෝඩේටා
Class: මමාලියා
Order: ප්‍රිමාටේස්
Family: හොමිනිඩේ
Genus: හෝමෝ
Species: හෝ. ඉරෙක්ටස්
Binomial name
හෝමෝ ඉරෙක්ටස්
(ඩුබෝයිස්, 1892)
colspan=2 style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent"
Synonyms

"කෙලින් සිටගත් මිනිසා" යන අර්ථය ඇති, හෝමෝ ඉරෙක්ටස් යනු, 1.8 මිලියන වසර ගණනකට පෙර පළමු ෆොසිල සාක්ෂියද 143,000 පමණ වසර ගණනකට පෙර ඉතා මෑත ෆොසිල සාක්ෂියද හමුවී ඇති, ප්ලයොසීන අවධියේ අවසානයෙහි සිට පසුකාලීන ප්ලෛස්ටොසීන අවධිය දක්වා ජීවත්වූ, වඳවී ගිය හොමිනින් විශේෂයකි.

"http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හෝමෝ_ඉරෙක්ටස්&oldid=286132" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි