මිනිසා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/සැකිල්ල:Taxonomy/Homo|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}

මිනිසා[1]
Temporal range: 0.195–0 Ma
Pleistocene – Recent
අග්නිදිග ආසියානු මිනිස්සු (ගැහැණු සහ පිරිමි)
colspan=2 style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent" Conservation status
Scientific classification e
Unrecognized taxon ([http://en.wikipedia.org/w/index.php?action=edit&title=Template:taxonomy/Homo&preload=Template:Taxonomy/
Ancestral taxa
Subgroups සැකිල්ල:Update children
List all 14 immediate children

Wikipedia does not yet have an article about {{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}. You can help by [සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Create taxonomy/link creating it]. The page that you are currently viewing contains information about {{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}'s taxonomy.


Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: [[]] (Taxonomy[සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Create taxonomy/link edit])
Rank: (displays as Informal group)
Link: [[{{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}|{{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}]] (links to {{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}})
Extinct: no.
Always displayed: no.
Taxonomic references: සැකිල්ල:Get refs
Parent's taxonomic references: සැකිල්ල:Get refs
This information generated by Template:Taxonomy key (edit discuss links history)

Category listings out of date? සැකිල්ල:Null edit to update.

fix]):
Homo
Species: H. sapiens
Binomial name
Homo sapiens
Linnaeus, 1758
colspan=2 style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent"
Subspecies

Homo sapiens idaltu White et al., 2003
Homo sapiens sapiens

Range of Homo sapiens (green)
Synonyms

අප, එනම් මිනිස් ජීවී වර්ගයයි. ජීවී විශේෂ අතුරින් වඩාත් දියුණු හා දියුණු කල හැකි මනසකට උරුමකම් කියන මිනිසා ස්භාවධර්මයට වඩාත් බලපැම් කල හැකි ජීවී විශේෂය ලෙස දැක්විය හැක..


ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිනිසා&oldid=272192" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි