ප්‍රතිපත්ති

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

ප්‍රතිපත්ති යනු යම් විෂය පථයකට අදාලව තීරණගැණීමට හෝ කිසයම් ප්‍රතිඵලයක් අත්කරගැනිට මඟපෙන්වීම සදහා ඇතිකරගත් මූලධර්ම හෝ නියමයන්වේ. මෙම යෙදුම රජයකට,පෟද්ගලික ආයතනයකට,කන්ඩායමකට හෝ පුද්ගලයෙකුට ආශ්‍රය කර ගත හැක. ජනාධිපති විධායක අනකරීම,සංස්ථාපිත රහස්‍ය ප්‍රතිපත්ති ,පාර්ලිමේන්තු රීති ආදී සියල්ල ඒසදහා උදාහරණ වේ. ප්‍රතිපත්ති නිතියෙන් වෙනස්වේ. නිතිය මිනිස් හැසරීම් නැවැත්වීමට හෝ තහනම් කිරීමට හැකියාව ඇත. නමුත් ප්‍රතිපත්ති යම්කිසි අරමුනකට ලගාවීම මග පෙන්වනවා පමණි.

වැදගත් ආයතනක තිරණ ගැනිමේ ක්‍රියාවලය ද ප්‍රතිපත්ති හෝ ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යනය ලෙස හැදින්වේ. විකල්ප හදුනා ගැනිම ,ප්‍රතිඵල අනුව එම විකල්ප අතුරින් සුඳුසු කොටස් තෝරාගැනිම ආදිය ද මෙයට අදාලවේ. නස්චිත අරමුණු ළගාකර ගැනිම සදහා අවශ්‍ය දේශපාලනික,කළමනාකරණ, මූල්‍ය‍ සහ පරිපාලනික යාන්ත්‍රනයක් ලෙසද ප්‍රතිපත්ති හැදින්විය හැක.

ප්‍රතිපත්ති ජීවන චක්‍රය[සංස්කරණය]

  • ගැටළු හො විෂය පථය හඳුනාගැනීම
  • ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය
  • ප්‍රතිපත්ති පිළිගැනීම
  • ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • ප්‍රතිපත්ති පසුවිපරම
"http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රතිපත්ති&oldid=305940" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි