නෙමටෝඩ්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/සැකිල්ල:Taxonomy/Nematoida|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}

Nematodes
Unidentified roundworm from wet soil.
The mouth is at the top left corner.
colspan=2 style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent"
Scientific classification e
Unrecognized taxon ([http://en.wikipedia.org/w/index.php?action=edit&title=Template:taxonomy/Nematoida&preload=Template:Taxonomy/
Ancestral taxa
Subgroups සැකිල්ල:Update children
List all 14 immediate children

Wikipedia does not yet have an article about {{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}. You can help by [සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Create taxonomy/link creating it]. The page that you are currently viewing contains information about {{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}'s taxonomy.


Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: [[]] (Taxonomy[සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Create taxonomy/link edit])
Rank: (displays as Informal group)
Link: [[{{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}|{{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}]] (links to {{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}})
Extinct: no.
Always displayed: no.
Taxonomic references: සැකිල්ල:Get refs
Parent's taxonomic references: සැකිල්ල:Get refs
This information generated by Template:Taxonomy key (edit discuss links history)

Category listings out of date? සැකිල්ල:Null edit to update.

fix]):
Nematoida
Phylum: Nematoda
Diesing, 1861
colspan=2 style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent"
Classes

Chromadorea (disputed)
Enoplea (disputed)
Secernentea
and see text

Synonyms

Adenophorea (see text)
Aphasmidia
Nematoidea Rudolphi, 1808
Nematodes Burmeister, 1837
Nemates Cobb, 1919
Nemata Cobb, 1919

නෙමටෝඩ් හෝ වට පනුවන් පරපෝෂිත කුලයන් 80000 කින් එකකි. මොවුන් ජලජ ජීවින් වන අතර අනෙකුත් සත්ව ජනගහනයන්ට වඩා ඉහලම ස්ථානයක සිටී. මෙම පරපෝෂිතයන් ඇන්ටාර්ටිකාවේ සාග අගල්තුල වාසස්ථානය කොට ගනී. තවද, මනුෂ්‍ය, සත්වයා සහ පැළෑටි තුලත් පරපෝෂිතයන් වාසස්ථානය කොට ගනී. නෙමටෝඩ් මුල්වරට 1808දී රුඩෝල්ෆි විසින් හැඳින් වූයේ නෙමටොයිඩියා යනුවෙනි. ඉන්පසුව එය නෙමටෝඩ් යනුවෙන් හැඳින් වූයේ 1837 බර්මීස්ටර් විසින්ය.

"http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නෙමටෝඩ්&oldid=251382" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි