ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ව්යාපාරය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

සංචාරක ව්යාපාරය ශ්‍රී ලංකාවේකර්මාන්ත අතරින් ප්‍රමුක තැනක් ගනී.