ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
 
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
06:59, 26 මාර්තු 2015 ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ලාංඡනය.png (ගොනුව) 127 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය |Use=Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=Amerasinghe, A. Ranjit B (1986), The Supreme Court of Sri Lanka : the first 185 ye...
05:05, 24 මාර්තු 2015 West Indies Cricket Cap Insignia.svg (ගොනුව) 181 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_fo...
01:13, 24 මාර්තු 2015 PakistancricketBoard-logo.svg (ගොනුව) 10 කි.බ. Shwetha == Summary == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = පකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = [[File:PakistancricketBoard-l...
08:26, 24 පෙබරවාරි 2015 Logo of the Communist Party of Greece.svg (ගොනුව) 5 කි.බ. Shwetha {{MTC}} == සාරාංශය== {{svg-ලාංඡනය}} {{Createdwith|Inkscape}} {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=ග්‍රීසියේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source...
08:00, 24 පෙබරවාරි 2015 KKE Interior logo.jpg (ගොනුව) 8 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== කේකේඊ ඉන්ටීරියර් පක්ෂයේ ලාංඡනය. == වරපත== {{...
04:21, 12 පෙබරවාරි 2015 Amila Karunanayake.jpg (ගොනුව) 81 කි.බ. DilJco {{Information |Description= Amila Karunanayake's Picture |Date=January 2015 |Source={{own}} |Author=User:DilJco |Permission= }} == Licensing == {{PD-self|date=February 2015}}
01:06, 12 පෙබරවාරි 2015 Sisira Senaratne.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = Sisira Senaratne |Description = This is a historically significant picture of one of the most distinguished singers of Sri Lanka, Sisira Senaratne. |Source = http://www...
00:21, 12 පෙබරවාරි 2015 Sisisra Mendis.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. DilJco {{Information |Description= DIG Sisisra Mendis's Picture |Date=January 2015 |Source={{own}} |Author=User:DilJco |Permission= }} == Licensing == {{PD-self|date=February 2015}}
00:11, 12 පෙබරවාරි 2015 Namel Weeramuni.jpg (ගොනුව) 30 කි.බ. DilJco {{Information |Description= Namel Weeramuni's Picture |Date=January 2015 |Source={{own}} |Author=User:DilJco |Permission= }} == Licensing == {{PD-self|date=February 2015}}
00:05, 12 පෙබරවාරි 2015 Ranjith Laxman Wijayawardana.jpg (ගොනුව) 30 කි.බ. DilJco {{Information |Description= Dr Ranjith Laxman Wijayawardana's Picture |Date=January 2015 |Source={{own}} |Author=User:DilJco |Permission= }} == Licensing == {{PD-self|date=February 2015}}
23:41, 11 පෙබරවාරි 2015 Bandula Warnapura.jpg (ගොනුව) 55 කි.බ. DilJco {{Information |Description= Bandula Warnapura's (Sri Lanka's first Test Cricket Captain) Picture |Date=January 2015 |Source={{own}} |Author=User:DilJco |Permission= }} == Licensing == {{PD-self|date=February 2015}}
07:44, 7 පෙබරවාරි 2015 TransAsia Flight 235 crash.png (ගොනුව) 341 කි.බ. Shwetha {{අනාථ නො-නිදහස් පරිශෝධන|date=6 පෙබරවාරි 2015}} ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = [[ට්‍රාන්ස්...
04:43, 5 පෙබරවාරි 2015 South Eastern University of Sri Lanka logo.jpg (ගොනුව) 1.16 මෙ.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=ශ්‍රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය |Use=Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=ශ්‍රී ලංකා අග්නිදිග වි...
11:47, 3 පෙබරවාරි 2015 Realm1.gif (ගොනුව) 79 කි.බ. රාජු යථාර්ථය පිළිබද ගණිතමය ආකෘති
06:23, 28 ජනවාරි 2015 Independent Greeks.png (ගොනුව) 38 කි.බ. Shwetha  
15:41, 22 ජනවාරි 2015 පංචායුධය.PNG (ගොනුව) 232 කි.බ. L Manju {{Information |Description=පංචායුධය |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2015-01-22 |Author=~~~ |other_versions= }}
10:47, 19 ජනවාරි 2015 ගම් උදාව.PNG (ගොනුව) 37 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=ගම් උදාව |Purpose=ප්‍රදර්ශනය පිළිබද විස්තරයට <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=අන්තර්ජාලය <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_fo...
10:34, 19 ජනවාරි 2015 දැයට කිරුළ.PNG (ගොනුව) 146 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=දැයට කිරුළ |Purpose= <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=www.deyatakirula.gov.lk <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Descr...
09:57, 17 ජනවාරි 2015 Manipay Hindu College logo.jpg (ගොනුව) 64 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=මනිපායි හින්දු විද්‍යාලය |Use=Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=http://www.mhcandmlc.com/mhcmlc/images/MHCLOGO.gif <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used...
02:40, 17 ජනවාරි 2015 PK Theatrical Poster.jpg (ගොනුව) 42 කි.බ. Randeerjayasekara {{Non-free use rationale 2 |Description = Official poster of ''PK'' |Source = UTV Motion Pictures |Date = 31/7/2014 |Author = UTV Motion Pictures |Article = P.K. (film) |Purpose = to serve as the primary means of visual identif...
11:11, 16 ජනවාරි 2015 Mattakkalappu manmiam (The Glory of Batticaloa).jpg (ගොනුව) 69 කි.බ. L Manju {{Non-free use rationale |Article=මට්ටක්කලප්පු මාන්මියම් |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
09:27, 15 ජනවාරි 2015 Nawaloka Hospital logo.png (ගොනුව) 13 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=නවලෝක රෝහල |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=www.nawaloka.com <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description=...
15:32, 6 ජනවාරි 2015 Royal College, Panadura Logo.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. නාමල්සිරි == Summary == {{Non-free use rationale 2 |Description = Logo of Royal College, Panadura |Source = https://www.facebook.com/royalcollegepanadura |Article = Royal College, Panadura |Purpose = in order to serve as primary means of visual identification at...
05:12, 1 ජනවාරි 2015 Reality.PNG (ගොනුව) 81 කි.බ. රාජු යතාර්ථය යනු විද්‍යාවේ ආගමේ හා දර්ශනයේ සමස්ථ දැක්මයි. Reality is a combine view of science religion and philosophy. raju ramanayake. 2015. රාජු රාමන...
11:32, 31 දෙසැම්බර් 2014 Google Translate.PNG (ගොනුව) 23 කි.බ. Susith Chandira Gts Google Translate screenshot
11:31, 31 දෙසැම්බර් 2014 Google Translate icon.png (ගොනුව) 11 කි.බ. Susith Chandira Gts Google Translate icon
06:51, 27 දෙසැම්බර් 2014 YouTube Homepage Dec 7 2012.png (ගොනුව) 60 කි.බ. Susith Chandira Gts YouTube Homepage
14:43, 26 දෙසැම්බර් 2014 955-8441-10-4.jpg (ගොනුව) 80 කි.බ. Susith Chandira Gts proofment for රොකට් තාක්ෂණය‎
06:45, 26 දෙසැම්බර් 2014 Hatadage.JPG (ගොනුව) 173 කි.බ. රාජු {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
06:05, 20 දෙසැම්බර් 2014 Aton.PNG (ගොනුව) 174 කි.බ. රාජු {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
12:47, 14 දෙසැම්බර් 2014 ද වැම්පයර් ඩයරීස්(title card).png (ගොනුව) 18 කි.බ. L.S. Semasinghe ද වැම්පයර් ඩයරීස් නාම කාඩ්පත
00:31, 12 දෙසැම්බර් 2014 Sampath Kumarathunga.jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = සම්පත් කුමාරතුංග |Description = Cropped screenshot of Sampath Kumarathunga - සම්පත් කුමාරතුංග |Source = https://...
00:09, 12 දෙසැම්බර් 2014 Athula Sumathipala.jpg (ගොනුව) 27 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = අතුල සුමතිපාල |Description = Cropped screenshot of Professor Athula Sumathipala - මහාචාර්ය අතුල සුමතිපාල |Source...
23:02, 11 දෙසැම්බර් 2014 Pathmajeewa Ganepola.jpg (ගොනුව) 10 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = පත්මජීව ගනේපොල |Description = Cropped screenshot of Professor Pathmajeewa Ganepola - මහාචාර්ය පත්මජීව ගනේපොල |Sourc...
00:35, 11 දෙසැම්බර් 2014 තිස්ස විජේසුරේන්ද්‍ර.jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = තිස්ස විජේසුරේන්ද්‍ර |Description = Cropped screenshot of Tissa Wijesurendra - තිස්ස විජේසුරේන්ද්‍ර |Sou...
00:29, 11 දෙසැම්බර් 2014 Tissa Wijesurendra .jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = තිස්ස විජේසුරේන්ද්‍ර |Description = Cropped screenshot of Tissa Wijesurendra - තිස්ස විජේසුරේන්ද්‍ර |Sour...
23:43, 10 දෙසැම්බර් 2014 Brayan Livera.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = බ්‍රයන් ලිවේරා |Description = Cropped screenshot of Brayan Livera - බ්‍රයන් ලිවේරා |Source = https://www.youtube.com/wa...
23:32, 10 දෙසැම්බර් 2014 Vinya Ariyaratne.jpg (ගොනුව) 40 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = වින්‍ය ආරියරත්න |Description = Cropped screenshot of Dr Vinya Ariyaratne - වෛද්‍ය වින්‍ය ආරියරත්න |Source...
23:07, 10 දෙසැම්බර් 2014 Jayantha Seneviratne.jpg (ගොනුව) 43 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ජයන්ත සෙනෙවිරත්න |Description = Cropped screenshot of Jayantha Seneviratne - ජයන්ත සෙනෙවිරත්න |Source = https://...
22:56, 10 දෙසැම්බර් 2014 Rukshan Widyalankara.jpg (ගොනුව) 42 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = රුක්ෂාන් විද්‍යාලංකාර |Description = Cropped screenshot of Rukshan Widyalankara - රුක්ෂාන් විද්‍යාලංකාර...
22:46, 10 දෙසැම්බර් 2014 Wijaya Godakumbura.jpg (ගොනුව) 34 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = විජය ගොඩකුඹුර |Description = Cropped screenshot of Dr Wijaya Godakumbura - විද්‍යාජෝති වෛද්‍ය විජය ගොඩකුඹ...
22:37, 10 දෙසැම්බර් 2014 Ranil Mallawarachchi.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = රනිල් මල්ලවආරච්චි |Description = Cropped screenshot of Ranil Mallawarachchi |Source = https://www.youtube.com/watch?v=TiHab85olPk |Portion...
22:27, 10 දෙසැම්බර් 2014 Rohan Shantha Bulegoda.jpg (ගොනුව) 38 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = රොහාන් ශාන්ත බුලේගොඩ |Description = Cropped screenshot of Rohan Shantha Bulegoda |Source = https://www.youtube.com/watch?v=QoPHupVarD8...
22:19, 10 දෙසැම්බර් 2014 Saman De Silva.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = සමන් ද සිල්වා |Description = Cropped screenshot of Saman De Silva |Source = https://www.youtube.com/watch?v=U8GX5OItc3w |Portion = |Low_...
04:10, 10 දෙසැම්බර් 2014 Ananda Weerakoon.jpg (ගොනුව) 18 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ආනන්ද වීරකෝන් |Description = Cropped screenshot of Ananda Weerakoon - ආනන්ද වීරකෝන් |Source = https://www.youtube.com/watch?...
03:32, 10 දෙසැම්බර් 2014 Nalaka Vithanage.jpg (ගොනුව) 33 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = නාලක විතානගේ |Description = Cropped screenshot of Nalaka Vithanage - නාලක විතානගේ |Source = https://www.youtube.com/watch?v=hdyV...
03:19, 10 දෙසැම්බර් 2014 Anura C. Perera.jpg (ගොනුව) 33 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = අනුර සී. පෙරේරා |Description = Cropped screenshot of Anura C. Perera - අනුර සී. පෙරේරා |Source = https://www.youtube.com/wat...
03:13, 10 දෙසැම්බර් 2014 Suwanda H. J. Sugunasiri.jpg (ගොනුව) 29 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = සුවඳ සුගුණසිරි |Description = Cropped screenshot of Professor Suwanda H. J. Sugunasiri - සුවඳ සුගුණසිරි |Source = https:...
03:05, 10 දෙසැම්බර් 2014 Susantha Sisilchandra.jpg (ගොනුව) 28 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = සුසන්ත සිසිල්චන්ද්‍ර |Description = Cropped screenshot of Susantha Sisilchandra - සුසන්ත සිසිල්චන්ද්‍ර |Sou...
02:47, 10 දෙසැම්බර් 2014 Mangala Yapa.jpg (ගොනුව) 34 කි.බ. DilJco == Summary == {{Non-free use rationale |Article = මංගල යාපා |Description = Cropped screenshot of Mangala Yapa - මංගල යාපා |Source = https://www.youtube.com/watch?v=jcDYL5oqyAE |Portion...
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
"http://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි