ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
එක් පිටුවකට අයිතම:
පරිශීලක නාමය:
පරණ වර්ගවල පින්තූර එක් කරන්න.

අවරෝහණදිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
05:04, 13 අප්‍රේල් 2014 සීඑන්එන්-අයිබීඑන් ලාංඡනය 2010.png (ගොනුව) 98 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=සීඑන්එන්-අයිබීඑන් |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website=http://www.dishtracking.com/ |History= |Commentary= <!--...
04:52, 13 අප්‍රේල් 2014 ඔගී ඇන්ඩ් ද කොක්‍රෝචස්.jpg (ගොනුව) 55 කි.බ. L Manju {{Non-free use rationale |Article=ඔගී ඇන්ඩ් ද කොක්‍රෝචස් |Description=ඔගී ඇන්ඩ් ද කොක්‍රෝචස් නම් සජීවීකරණ වැඩසටහනේ රූපවාහි...
03:25, 12 අප්‍රේල් 2014 Corporate Crush 30 Rock.png (ගොනුව) 554 කි.බ. Shwetha {{නො-නිදහස් රූපවාහිනී තිරදසුන}} {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව රූපවාහිනී තිරදසුන | Description = Photo of two brunette wom...
17:09, 11 අප්‍රේල් 2014 All Blacks logo.svg (ගොනුව) 44 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== නවසීලන්ත රග්බි සංගමයෙහි දේපලකි == වරපත== {{නො-නිදහස් ලාංඡනය|නවසීලන්ත රග්බි සංගම් ලාංඡන}}...
17:04, 11 අප්‍රේල් 2014 රණබිම.jpg (ගොනුව) 1.06 මෙ.බ. Isuru99 ranabima national leage champions
16:46, 11 අප්‍රේල් 2014 545961 10151563086474380 697616612 n.jpg (ගොනුව) 102 කි.බ. Isuru99 peris_home hit
16:40, 11 අප්‍රේල් 2014 Srilanka baseball team.jpg (ගොනුව) 136 කි.බ. Isuru99 srilanak national baeball team 20114 04 11
16:29, 11 අප්‍රේල් 2014 රෝයල්ස්.jpg (ගොනුව) 118 කි.බ. Isuru99 royals club
15:08, 11 අප්‍රේල් 2014 Chamaraperis.jpg (ගොනුව) 125 කි.බ. Isuru99 srilanka baseball player chamara peris
15:06, 11 අප්‍රේල් 2014 2009 North Korean Nclear Test.png (ගොනුව) 24 කි.බ. Jaye890 {{Information |Description=Graphic from the United States Geological Survey showing the location of seismic activity at the time of the test Information Country North Korea |Test site= 41.306°N 129.029°E,[1] Punggye-ri Nuclear Test Site, Kilju County...
05:05, 11 අප්‍රේල් 2014 2009 North Korean nuclear Test.png (ගොනුව) 24 කි.බ. Jaye890 Country North Korea Test site 41.306°N 129.029°E,[1] Punggye-ri Nuclear Test Site, Kilju County. Period 25 May 2009, 00:54:43 UTC[1] Number of tests 1 Test type Underground Device type Fission Max. yield 2.35 kilotons of TNT (9.8 TJ)[2] Navigation Pr...
14:03, 10 අප්‍රේල් 2014 BBC - BBC - George Cowling weather forecast.jpg (ගොනුව) 7 කි.බ. Sahan777  
10:22, 10 අප්‍රේල් 2014 Independent Women's Forum (logo).jpg (ගොනුව) 822 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== IWF සභාපති මිෂෙල් බර්නාඩ්ගේ අවසරය යටතේ [[ස්වාධීන කාන්තාවන්ගේ සංසදය| ස්වාධීන කාන්තාවන්...
07:09, 10 අප්‍රේල් 2014 I Can See the Whole Room...and There's Nobody in It! source.jpg (ගොනුව) 60 කි.බ. හිරු {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
12:58, 9 අප්‍රේල් 2014 White House South Side Comparison.jpg (ගොනුව) 93 කි.බ. Chamath91  
12:56, 9 අප්‍රේල් 2014 HobanWHProgressDrawing.jpg (ගොනුව) 248 කි.බ. Chamath91  
09:18, 9 අප්‍රේල් 2014 EMK eulogy of RFK.ogg (ගොනුව)
251 කි.බ. NatriumMayura  
07:35, 9 අප්‍රේල් 2014 Johnlclem 1863.jpg (ගොනුව) 32 කි.බ. Mayochathu {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
07:23, 9 අප්‍රේල් 2014 Rfk assassination.jpg (ගොනුව) 75 කි.බ. NatriumMayura තුවාල ලබා බිම වැටි සිටි Robert F. Kennedy, Boris Yaro ගේ කැමරා ඇසින්...ඔහු අසලින් සිටින්නේ අවුරුදු 17ක් වයසැති Juan Romero
15:04, 8 අප්‍රේල් 2014 එපිෆනි 3.10.1.png (ගොනුව) 215 කි.බ. Kalpa gunrathna {{Information |Description=English: Web, the GNOME web browser, also known as epiphany, using the Adwaita theme in GNOME 3 |Source= |Date= 6 November 2013, 22:24:14 |Author= https://commons.wikimedia.org/wiki/User:KittyKat |Permission= |other_versions= }}
14:54, 8 අප්‍රේල් 2014 Epiphany 3.10.11.png (ගොනුව) 215 කි.බ. Kalpa gunrathna {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
14:18, 6 අප්‍රේල් 2014 මිස්ටර් ඉන්ටර්නැෂනල් ලාංඡනය.png (ගොනුව) 43 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=මිස්ටර් ඉන්ටර්නැෂනල් |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS -->...
14:13, 6 අප්‍රේල් 2014 මෑන්හන්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් ලාංඡනය.PNG (ගොනුව) 79 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=මෑන්හන්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELD...
07:40, 6 අප්‍රේල් 2014 Lu1.JPG (ගොනුව) 5 කි.බ. Harshi Abeyratne {Information }}
16:14, 4 අප්‍රේල් 2014 Chelsea FC.svg (ගොනුව) 60 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය|Article=චෙල්සී පාපන්දු සමාජය |Use=තොරතුරුකොටුව|Source=[http://chelsea2....
10:30, 4 අප්‍රේල් 2014 Imagerrrtgdjfgfry.jpg (ගොනුව) 1.69 මෙ.බ. Keheliya3 {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
10:27, 4 අප්‍රේල් 2014 Imagevfffattqtqrgg.jpg (ගොනුව) 1.45 මෙ.බ. Keheliya3 {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
08:48, 4 අප්‍රේල් 2014 The Bacon Cookbook.jpg (ගොනුව) 54 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය පොත් කවරය | Article = ද මේකන් කුක්බුක් | Use = තොරතුරුකොට...
07:30, 4 අප්‍රේල් 2014 Everything Tastes Better with Bacon.jpg (ගොනුව) 57 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය පොත් කවරය | Article = ඒව්රිතිං ටේස්ට්ස් බෙටර් විත් බේකන් | U...
05:20, 4 අප්‍රේල් 2014 මිහිකත රූ රැජින ලාංඡනය.png (ගොනුව) 8 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=මිහිකත රූ රැජින |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description= |Po...
05:18, 4 අප්‍රේල් 2014 ජාත්‍යන්තර රූ රැජින ලාංඡනය.png (ගොනුව) 16 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=ජාත්‍යන්තර රූ රැජින |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Desc...
05:14, 4 අප්‍රේල් 2014 ලෝක රූ රැජින ලාංඡනය.png (ගොනුව) 22 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=ලෝක රූ රැජින |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description= |Portion= |L...
14:50, 3 අප්‍රේල් 2014 MomAndDad.jpg (ගොනුව) 41 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== ක්‍රොගර් බැබ්ගේ "මම් ඇන්ඩ් ඩැඩ්" සඳහා පෝස්ටරය ==මූලාශ්‍රය== http://www.impawards.com/1945/mom_and_dad.html == [[මම් ඇන...
06:39, 3 අප්‍රේල් 2014 Kite runner.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව පොත් කවරය | Article = ද කයිට් රනර් | Use = තොරතුරුකොටුව <!-- OPTI...
17:47, 2 අප්‍රේල් 2014 55716.jpg (ගොනුව) 123 කි.බ. නිරා {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
17:33, 2 අප්‍රේල් 2014 All-blacks-haka.jpg (ගොනුව) 93 කි.බ. නිරා {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
16:47, 2 අප්‍රේල් 2014 All-blacks-2013-jersey-th-350x215.jpg (ගොනුව) 16 කි.බ. නිරා {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
07:36, 2 අප්‍රේල් 2014 RandySept18TalkPoster.jpg (ගොනුව) 48 කි.බ. Shwetha ==Summary== <pre> Almost all of us have childhood dreams; for example, being an astronaut, or making movies or video games for a living. Sadly, most people don’t achieve theirs, and I think that’s a shame. I had several specific childhood dreams, a...
07:04, 2 අප්‍රේල් 2014 I Can See the Whole Room.jpg (ගොනුව) 198 කි.බ. Shwetha {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය |Article = I Can See the Whole Room...and There's Nobody in It! |Description = 1961, Oil and graphite pencil pencil on canvas |Source = http://w...
04:53, 2 අප්‍රේල් 2014 විශ්ව රූ රැජින ලාංඡනය..png (ගොනුව) 6 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=විශ්ව රූ රැජින |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description= |Porti...
04:43, 2 අප්‍රේල් 2014 ටීවී දෙරණ ලාංඡනය.png (ගොනුව) 16 කි.බ. L Manju {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=ටීවී දෙරණ |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description= |Portion= |Low_reso...
11:35, 1 අප්‍රේල් 2014 All-Blacks-1080p-1 (1).jpg (ගොනුව) 7 කි.බ. නිරා {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
11:23, 1 අප්‍රේල් 2014 All-Blacks-1080p-1.jpg (ගොනුව) 75 කි.බ. නිරා {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
11:16, 1 අප්‍රේල් 2014 HAKA 1603587c.jpg (ගොනුව) 56 කි.බ. නිරා {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
09:16, 31 මාර්තු 2014 Kiwiimage.jpg (ගොනුව) 6 කි.බ. නිරා {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
12:02, 30 මාර්තු 2014 DSC05492 (2).JPG (ගොනුව) 26 කි.බ. එල්ලේ  
07:58, 30 මාර්තු 2014 Ka2.jpg (ගොනුව) 18 කි.බ. එල්ලේ  
07:37, 30 මාර්තු 2014 DSC05496.JPG (ගොනුව) 3.53 මෙ.බ. එල්ලේ  
07:35, 30 මාර්තු 2014 DSC05333.JPG (ගොනුව) 3.58 මෙ.බ. එල්ලේ  
06:37, 30 මාර්තු 2014 Sj1.JPG (ගොනුව) 163 කි.බ. එල්ලේ  

පළමු පිටුව
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
අවසාන පිටුව
"http://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි