පුස්තකාල නාමාවලිය - ශ්‍රී ලංකා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

ජාතික පුස්තකාලය[සංස්කරණය]

පුස්තකාලය- නීල වෙබ් අඩවිය

විද්‍යා හා තාක්ෂණ පුස්තකාල[සංස්කරණය]

 • නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී.ක්ලාක් ආයතනය : පුස්තකාලය -
 • ජාතික විද්‍යා පදනම  : පුස්තකාලය- නීල වෙබ් අඩවිය
 • කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය : පුස්තකාලය -
 • පරමාණු බලශක්ති ආයතනය : පුස්තකාලය -
 • ශ්‍රී ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරය : පුස්තකාලය -
 • ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිසම : පුස්තකාලය -
 • ජාතික ඉංජිනෙරු පරීක්ෂණ සහ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය : පුස්තකාලය -

මහජන පුස්තකාල[සංස්කරණය]

 • අනුරධපුරය මහජන පුස්තකාලය
 • කොළඹ මහජන පුස්තකාලය
 • ගාල්ල මහජන පුස්තකාලය
 • මහනුවර මහජන පුස්තකාලය
 • මතලේ මහජන පුස්තකාලය

පාසැල් පුස්තකාල[සංස්කරණය]

 • ආනන්ද විද්‍යාලය, කොළඹ
 • මහානාම විද්‍යාලය, කොළඹ
 • රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ
 • ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, මාතලේ
 • බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, ගම්පහ
 • THOLANGAMUWA MADAYA MHA VIDAYALA

විශ්ව විද්‍යාල පුස්තකාල[සංස්කරණය]

අායතනික පුස්තකාල[සංස්කරණය]

 • මානව සම්පත් කලමණාකරණ අායතන පුස්තකාලය

පුස්තකාල සම්බන්ධ වැදගත් ආයතන[සංස්කරණය]

දේශීය[සංස්කරණය]


විදේශීය[සංස්කරණය]

විමර්ශන[සංස්කරණය]