සාන්ත ෆවුස්තිනා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශාන්ත Faustina ඇය දස දරුවන් තුන්වන 1905 අගෝස්තු මස 25 දින බටහිර Lodz, පෝලන්තය පිහිටි කුඩා ගම්මානයක හෙලේනා Kowalska උපත ලැබීය. ඇය පාහේ විසි වූ විට, ඇය කාගේ සාමාජිකයන් චිත්රපටයේ තරුණ කාන්තාවන් සහ අධ්යාපනය කිරීමට තමන් ම කැප මර්සි අප ස්වාමිදූගේ, එම සහෝදරියන් පිළිබඳ සභා ඇතුළු විය. ඊළඟ වසරේ ඇය ආගමික පුරුද්දක් ලැබී සහ ඇගේ සභාවේ අභිරුචි විසින් අවසර දී පරිදි, "අතිශයින් ආශීර්වාද පළිගන්න" ඈ තව දුරටත් පැවසුවා ය වන මෙම නම අක්කේ මරියා Faustina, ලබා දෙන ලදි. 1930 ගණන්වල දී, සොයුරිය Faustina සමිඳාණන් වහන්සේගෙන් ඇය ලොව පුරා ව්යාප්ත කිරීමට පවසා ඇති බව කරුණාවෙන් පණිවිඩයක් ලැබී. ඇය ප්රේරිත සහ ලේකම් දෙවියන් දයාව, අන් අය හට කරුණා කළ කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ආකෘතිය හා ලෝකයට දයාවෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම reemphasizing සඳහා මෙවලමක් බවට පත් කිරීමට ඉල්ලා සිටි. එය ඉතා වර්ණවත් අපේක්ෂාව වූයේ නැත.

ඇගේ මුළු ජීවිත, ක්රිස්තුස් වහන්සේගේ ආදර්ශයට පූජාවක් විය යුතු බවයි - ජීවිත අන් අය ජීවත් වුණා. දිව්ය සමිඳාණන් වහන්සේගේ ඉල්ලීම ඇය සිය කැමැත්තෙන් අන් අයගේ පව් කරන පිරිසත් උන් වහන්සේ සමඟ එකට බැඳී ඇය පෞද්ගලික දුක් වේදනාවන්නේ ඉදිරිපත්, ඇගේ දෛනික ජීවිතයේ ඇය අන් අයට ප්රීතිය හා සාමය ගෙන ඒම, දයාව ක හිතුවාටත් බවට පත් කිරීමට වූ අතර, දෙවියන් වහන්සේගේ දයාව ගැන ලිවීමෙන්, ඇය උන් වහන්සේව විශ්වාස හා ඒ අනුව ඔහුගේ නැවත පැමිණ සඳහා වූ ලෝක සකස් කිරීමට අන් අය දිරිමත් කිරීම සඳහා විය. දේවමාතාවන්ගේ සහ ජේසුතුමන් හා ප්රතිසන්ධාන පිළිබඳ නිජබිමේ ඇය විශේෂ භක්තිය ඇය පල්ලිය හා විශේෂ අවශ්යතා ඇති අයට, විශේෂයෙන් මහා පව්කාරයන් හා මිය වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේට පූජාවක් ලෙස ඇගේ සියලු දුක් දරා ගැනීමට ශක්තිය ලබා දුන්නා.

ඇය ඇගේ ආත්මික අධ්යක්ෂ හා විශේෂ දෙයක් ඇගේ ජීවිතය තුළ සිදුවන බව දැන ඇයගේ උසස් සමහර සමග, රහසින් ලියා දුක් වින්දා. ඔවුන් හැම විටම ඒ මොකටද සහ යටහත් පහත් වී සිටි ඔවුන්ගේ මෙම සොයුරිය, ලබා දී ඇත්තේ කිනම් ශ්රේෂ්ඨ දුක් හා ගැඹුරු ගුප්ත අත්දැකීම් සොයා ගැනීමට පටන් ලෙස 1938 දී ක්ෂය රෝගයෙන් ඇගේ මරණයෙන් පසුව පවා ඇයට කිට්ටු හිතවතුන් පුදුම වූ හ. ඇය මෙන්ම ඇගේ සමග ස්පර්ශ පැමිණි සෑම ප්රීති යන්න බව ආකාරයෙන් කටයුතු කළ යුතු බව ඇය පූජකවරයායි මහතාගේ උපදෙස් ", ඔබේ ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ දයානුකම්පා සිටින්නාක් මෙන් කරුණා කළ" වෙත, ඇගේ හදවත තුළට ගැඹුරින් දෙවි ශුභාරංචිය විධාන ගෙන ඇත. අක්කේ Faustina ලැබුණු බව දයාව පිළිබඳ පණිවුඩය මේ වන විට ලොව පුරා ව්යාප්ත කරමින් සිටින බවත්; ඇයගේ දිනපොතේ, මගේ ආත්මයක් දිව්යමය මර්සි, දිව්ය මර්සි භක්තිය සඳහා අත්පොත බවට පත් වී තිබේ.


Saint Faustina was born Helena Kowalska in a small village west of Lodz, Poland on August 25, 1905. She was the third of ten children. When she was almost twenty, she entered the Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy, whose members devote themselves to the care and education of troubled young women. The following year she received her religious habit and was given the name Sister Maria Faustina, to which she added, "of the Most Blessed Sacrament", as was permitted by her congregation's custom. In the 1930's, Sister Faustina received from the Lord a message of mercy that she was told to spread throughout the world. She was asked to become the apostle and secretary of God's mercy, a model of how to be merciful to others, and an instrument for reemphasizing God's plan of mercy for the world. It was not a glamorous prospect.

Her entire life, in imitation of Christ's, was to be a sacrifice - a life lived for others. At the Divine Lord's request, she willingly offered her personal sufferings in union with Him to atone for the sins of others; in her daily life she was to become a doer of mercy, bringing joy and peace to others, and by writing about God's mercy, she was to encourage others to trust in Him and thus prepare the world for His coming again. Her special devotion to Mary Immaculate and to the sacraments of Eucharist and Reconciliation gave her the strength to bear all her sufferings as an offering to God on behalf of the Church and those in special need, especially great sinners and the dying.

She wrote and suffered in secret, with only her spiritual director and some of her superiors aware that anything special was taking place in her life. After her death from tuberculosis in 1938, even her closest associates were amazed as they began to discover what great sufferings and deep mystical experiences had been given to this Sister of theirs, who had always been so cheerful and humble. She had taken deeply into her heart, God's gospel command to "be merciful even as your heavenly Father is merciful" as well as her confessor's directive that she should act in such a way that everyone who came in contact with her would go away joyful. The message of mercy that Sister Faustina received is now being spread throughout the world; her diary, Divine Mercy in my Soul, has become the handbook for devotion to the Divine Mercy.


śānta Faustina æya dasa daruvan tunvana 1905 agōstu masa 25 dina baṭahira Lodz, pōlantaya pihiṭi kuḍā gammānayaka helēnā Kowalska upata læbīya. æya pāhē visi vū viṭa, æya kāgē sāmājikayan citrapaṭayē taruṇa kāntāvan saha adhyāpanaya kirīmaṭa taman ma kæpa marsi apa svāmidūgē, ema sahōdariyan piḷiban̆da sabhā ætuḷu viya. īḷan̆ga vasarē æya āgamika puruddak læbī saha ægē sabhāvē abhiruci visin avasara dī paridi, "atiśayin āśīrvāda paḷiganna" ǣ tava duraṭat pævasuvā ya vana mema nama akkē mariyā Faustina, labā dena ladi. 1930 gaṇanvala dī, soyuriya Faustina samin̆dāṇan vahansēgen æya lova purā vyāpta kirīmaṭa pavasā æti bava karuṇāven paṇiviḍayak læbī. æya prērita saha lēkam deviyan dayāva, an aya haṭa karuṇā kaḷa karannē kesēda yanna piḷiban̆da ākṛtiya hā lōkayaṭa dayāven deviyan vahansēgē sælæsma reemphasizing san̆dahā mevalamak bavaṭa pat kirīmaṭa illā siṭi. eya itā varṇavat apēkṣāva vūyē næta.

ægē muḷu jīvita, kristus vahansēgē ādarśayaṭa pūjāvak viya yutu bavayi - jīvita an aya jīvat vuṇā. divya samin̆dāṇan vahansēgē illīma æya siya kæmætten an ayagē pav karana pirisat un vahansē saman̆ga ekaṭa bæn̆dī æya paudgalika duk vēdanāvannē idiripat, ægē dainika jīvitayē æya an ayaṭa prītiya hā sāmaya gena ēma, dayāva ka hituvāṭat bavaṭa pat kirīmaṭa vū atara, deviyan vahansēgē dayāva gæna livīmen, æya un vahansēva viśvāsa hā ē anuva ohugē nævata pæmiṇa san̆dahā vū lōka sakas kirīmaṭa an aya dirimat kirīma san̆dahā viya. dēvamātāvangē saha jēsutuman hā pratisandhāna piḷiban̆da nijabimē æya viśēṣa bhaktiya æya palliya hā viśēṣa avaśyatā æti ayaṭa, viśēṣayen mahā pavkārayan hā miya venuven deviyan vahansēṭa pūjāvak lesa ægē siyalu duk darā gænīmaṭa śaktiya labā dunnā.

æya ægē ātmika adhyakṣa hā viśēṣa deyak ægē jīvitaya tuḷa siduvana bava dæna æyagē usas samahara samaga, rahasin liyā duk vindā. ovun hæma viṭama ē mokaṭada saha yaṭahat pahat vī siṭi ovungē mema soyuriya, labā dī ættē kinam śrēṣṭha duk hā gæm̆buru gupta atdækīm soyā gænīmaṭa paṭan lesa 1938 dī kṣaya rōgayen ægē maraṇayen pasuva pavā æyaṭa kiṭṭu hitavatun puduma vū ha. æya menma ægē samaga sparśa pæmiṇi sǣma prīti yanna bava ākārayen kaṭayutu kaḷa yutu bava æya pūjakavarayāyi mahatāgē upades ", obē svargīya piyāṇan vahansē dayānukampā siṭinnāk men karuṇā kaḷa" veta, ægē hadavata tuḷaṭa gæm̆burin devi śubhāraṁciya vidhāna gena æta. akkē Faustina læbuṇu bava dayāva piḷiban̆da paṇivuḍaya mē vana viṭa lova purā vyāpta karamin siṭina bavat; æyagē dinapotē, magē ātmayak divyamaya marsi, divya marsi bhaktiya san̆dahā atpota bavaṭa pat vī tibē.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාන්ත_ෆවුස්තිනා&oldid=345898" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි