හිරියාල හත්පත්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පෙරදී දෙගල්බොඩ කෝරළේ ලෙස තිබූ හිරියාල හත්පත්තුව හත්කෝරළේට අයත් හත්පතුත්වකි.

අයත් කෝරළ[සංස්කරණය]

ආරම්භය[සංස්කරණය]

පෙරදී සිංහලේ පැවති දෙගල්බොඩ කෝරළේ හිරියාල හත්පත්තුව නම ඉංග්‍රීසි යටත් විජිත පාලකයන් විසින් හිරියාල හත්පත්තුව නමින් හත්පත්තුවක් බවට උසස් කර කෝරළ වරට බෙදන ලදී.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හිරියාල_හත්පත්තුව&oldid=359909" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි