හතරලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
හතරලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
මෝඩයන්ගේ ප්‍රදේශය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතමධ්‍යම පළාත
දිස්ත්‍රික්කයමහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව (UTC+5:30)

හතරලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ, මධ්‍යම පළාතේ, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකි .


ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]


වැලිකන්ද පන්සල මනරම් ස්ථානයකි හතරලියද්ද ප්‍රදේශයේ පිහිටාතිබෙන