සෙනසුරු (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සෙනසුරු යනු තාරකාවේදයේ දී හමුවන ග්‍රහලෝකයකි.

තවද: