සුළං විදුලි බල උද්‍යාන

විකිපීඩියා වෙතින්
(සුළං විදුලි බල උද්‍යානය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
අ.එ.ජ.හි සුළං විදුලි බල උද්‍යානයක්.