සිකුරු සංක්‍රාන්තිය (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

සිකුරු සංක්‍රාන්තියක් සිදුවන්නේ සූර්යයා සහ පෘථිවිය අතරින් සිකුරු ග්‍රහලෝකය ගමන් ගන්නා විට වන අතර, පහත අවස්ථාවලදීද එය සිදුවී ඇත: