සැර්ඩං සුල්තාන් රාජ්‍යය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ﻛﺴﻠﺘﺎﻧﻦ سردڠ
Negeri Kesultanan Serdang
30px
1723–1946 Flag of Indonesia.svg
Flag Coat of arms
Flag Coat of arms
Location of සැර්ඩං සුල්තාන් රාජ්‍යය
1930 වසරේ සැර්ඩං සුල්තාන් රාජ්‍යයේ දේශ භූමිය
Capital පැර්බාවුඞාන්
Language(s) මැලේ
Religion ඉස්ලාම්
Government රාජාණ්ඩුව
සුල්තාන්
 - 1723-1782 තුවාන්කු උමර් ජොහාන් පහ්ලවාන් අලාම් ෂාහ්
 - 1879-1946 සුල්තාන් සුලෛමාන් ෂරීෆුල් අලාම් ෂාහ්
 - 2011-මේ දක්වා සුල්තාන් අහ්මද් තල්හා ෂරීෆුල් අලාම් ෂාහ්
History
 - Established 1723
 - නැඟෙනහිර සුමාත්‍රාවේ සමාජ විප්ලවය 1946
මෙය ඉන්දුනීසියානු ඉතිහාසයේ
කොටසකි
History of Indonesia.png
තවත් බලන්න:
කාලරේඛාව

ඉතිහාසයට පෙර
ජාවා මානවයා (1,000,000 BP)
ෆ්ලෝරස් මානවයා (94,000 - 12,000 BP)
බුනි සංස්කෘතිය (ක්‍රි.පූ. 400)
පෞරාණික රාජධානි
කුතායි (300 ගණන්)
තරුමානගාරා (358-669)
කලිංග (500-600 ගණන්)
මැලායු (600 ගණන්)
ශ්‍රී විජය (600–1200 ගණන්)
සෛලේන්‍ද්‍ර (800–900 ගණන්)
සුණ්ඩා (669-1579)
මැඩාං (752-1006)
බාලි (914-1908)
කහූරිපාන් (1006-1045)
කේඩිරි (1045-1221)
ධර්‍මාශ්‍රය (1183-1347)
සිංහසාරි (1222-1292)
මජාපාහිත් (1293-1500)
මුස්ලිම් රාජ්‍යයන් බිහිවීම
ඉස්ලාමයේ පැතිරීම (1200-1600)
තෙර්නාතේ සුල්තාන් රාජ්‍යය (1257-1914)
සමුද්‍ර පසායි සුල්තාන් රාජ්‍යය (1267-1521)
පගාරුයුං රාජධානිය (1347-1833)
බෘෘනයි සුල්තාන් රාජ්‍යය (1368-1888)
මලාකා සුල්තාන් රාජ්‍යය (1400-1511)
සූලූ සුල්තාන් රාජ්‍යය (1405-1851)
චිරබෝන් සුල්තාන් රාජ්‍යය (1445-1677)
ඩෙමාඃ සුල්තාන් රාජ්‍යය (1475-1548)
අචේහ් සුල්තාන් රාජ්‍යය (1496-1903)
බන්තන් සුල්තාන් රාජ්‍යය (1526-1813)
කලිඥාමාත් සුල්තාන් රාජ්‍යය (1527-1599)
මතාරාම් සුල්තාන් රාජ්‍යය (1500-1700 ගණන්)
සුරාකාර්‍තා සුල්තාන් රාජ්‍යය (1745-1946)
යොග්යාකාර්‍තා සුල්තාන් රාජ්‍යය (1755-1945)
සියාඃ සුල්තාන් රාජ්‍යය (1725-1946)
ඩෙලි සුල්තාන් රාජ්‍යය (1814-1946)
රියාවු-ලිංගා සුල්තාන් රාජ්‍යය (1824-1911)
යුරෝපීය යටත් විජිතය
පෘතුගීසි (1512-1850)
නෙදර්ලන්ත (1602-1800)
ප්‍රංශ හා බ්‍රිතාන්‍ය අන්තස්ථය (1806-1815)
නෙදර්ලන්ත නැඟෙනහිර ඉන්දීය දූපත් (1800-1942)
ඉන්දුනීසියාව මතු වීම
ජාතික ප්‍රබෝධය (1908-1942)
ජපන් ආක්‍රමණය (1942–1945)
ජාතික විප්ලවය (1945–1950)
නිදහස
ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය (1950–1957)
නියමු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය (1957–1965)
සංක්‍රමණය (1965–1966)
නව පිළිවෙළ (1966–1998)
ප්‍රතිසංස්කරණය (1998–මෙතැක්)

සැර්ඩං සුල්තාන් රාජ්‍යය යනු වත්මන් ඉන්දුනීසියාවේ උතුරු සුමාත්‍රා පළාත තුළ පිහිටා තිබූ මැලේ සුල්තාන් රාජ්‍යයකි. මෙය ඩෙලි සුල්තාන් රාජ්‍යයට යාබදව පිහිටා තිබුණේය.

1943 දී ජපන් ආක්‍රමණිකයින් විසින් සැර්ඩං සුල්තාන් රාජ්‍යයේ රජ පවුලේ සාමාජිකයෙක් වූ තැංකු රහ්මතුල්ලාහ් හිස ගසා දමනු ලැබුවේය.[1]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. Buyers, Christopher (January 2002 – January 2013). "SERDANG". The Royal Ark. Christopher Buyers.