සැකිලි සාකච්ඡාව:Infobox Sri Lankan Administrative District

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙය යල් පැන ගිය සැකිල්ලකි. අනෙකුත් විකිපීඩියාවන්හී භාවිතයේ නොමැත. දැනට මේ වෙනුවට භාවිතා වන්නේ Infobox district යන්නයි. ---ශ්වෙත (talk) 14:22, 19 නොවැම්බර් 2013 (යූටීසී)