සැකිල්ල:WEEKDATE2D

From විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය
Jump to navigation Jump to search


For a given ISO week date, produces the day of the month.

  • {{ WEEKDATE2D|2005|52|7}} gives "1"
  • {{subst:WEEKDATE2D|2008|9|6|subst=subst:}} gives the wikitext 1.
  • 3

See also[edit]