සැකිල්ල:Rnd/-

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Adds trailing zeros:

  • "{{rnd/-|2|3}}" gives "2.000" [1]

Used by සැකිල්ල:rnd (සාකච්ඡාව, backlinks, සාකච්ඡාව):

  • {{#expr:2.0004 round 3}} gives 2 [2]
  • "{{rnd|2.0004|3}}" gives "2.000" [3]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Rnd/-&oldid=58603" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි