සැකිල්ල:Redirect category/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

Usage[සංස්කරණය]

This template provides a header for the subcategories of Category:All redirect categories.

  • {{Redirect category | from = | to = | template = | same_line = }}

Use from and/or to to describe the purpose of the redirects in the category. template names the associated redirect template (without the Template: prefix). same_line=no changes "put" to "use" and suppresses the text "after the redirect but on the same line". This option is only used for Category:Miscellaneous redirects and soft redirect categories.

Example
  • {{Redirect category | from = a misspelling or [[typographical error]] | to = the correct spelling | template = R from misspelling }}

produces

Do not substitute this template.

Categorisation

This template adds categories to Category:All redirect categories and Category:Tracking categories.

If the template is transcluded on a page outside of the category namespace, the page will not be added to Category:All redirect categories or Category:Tracking categories.

See also[සංස්කරණය]

Other category-header templates[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Redirect_category/ලේඛය&oldid=581044" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි