සැකිල්ල:Notelist-ua

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

This is a shortcut for {{notelist|group=upper-alpha}}.

See also

Group name Reference list template In-text citation template
{{reflist}}
{{reflist}} {{refn}} for nested references
lower-alpha {{notelist}} {{efn}}
upper-alpha {{notelist-ua}} {{efn-ua}}
lower-roman {{notelist-lr}} {{efn-lr}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Notelist-ua&oldid=309804" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි