සැකිල්ල:Internet Access

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය
ජාල වර්ගය කම්බි ඇති නිස්තර
ප්‍රකාශ Coaxial cable Twisted pair Phone line Power line Unlicensed terrestrial bands Licensed terrestrial bands Satellite
LAN Ethernet G.hn Ethernet HomePNA  · G.hn G.hn  · HomePlug Powerline Alliance වයි-ෆයි · බ්ලූටූත් · DECT · නිස්තර USB
WAN PON · Ethernet DOCSIS Ethernet Dial-up · ISDN · DSL BPL Muni Wi-Fi GPRS · iBurst · WiBro/WiMAX · UMTS-TDD, HSPA · EVDO · LTE · MMDS Satellite


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Internet_Access&oldid=259914" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි