සැකිල්ල:Information/doc

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

Usage[සංස්කරණය]

With
other_versions
Without
other_versions
{{Information
| description = 
| source   = 
| date    = 
| author   = 
| permission = 
| other_versions = 
}}
{{Information
| description = 
| source   = 
| date    = 
| author   = 
| permission = 
}}

Syntax description[සංස්කරණය]

 • description: Description of the content, (historical) background, and in the case of scientific data, a brief scientific analysis of the media file.
 • source: Use "Own work" for an original media file. Otherwise, provide the website (with both a link to the page embedding the file and a direct link to the file itself), catalog number, name of institution, book source, etc.
 • date: Date of creation, or date of publication.
 • author: Author(s) of the image. If no individual person known use the name of the institution(s) that released the file.
 • permission: Short description of the permission for use granted by the copyright holder. In the case of general permission (e.g. Public Domain), simply describe the media file's copyright status. Note that the media file must still be tagged with the appropriate license template! Select a copyright tag from Wikipedia:Image copyright tags/All. Don't forget to put the curly brackets around the tag!: {{}}
 • other_versions (optional): Links to and brief descriptions of other versions of this image.

Example[සංස්කරණය]

Example (from File:Anders-Celsius-Head.jpg):

විස්තරය

Part of an oil painting of Anders Celsius. Painting by Olof Arenius (1701 - 1766). The original painting is placed in the astronomical observatory of Uppsala University.

මූලාශ්‍රය

Astronomical observatory of Uppsala University

දිනය

between 1701 - 1766

කර්තෘ

Olof Arenius

අවසරය
(මෙම රෑපය නැවත භාවිතය)

Copyright expired as artist died more than 70 years ago

Other versions File:Anders-Celsius.jpeg (full image)

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Information/doc&oldid=273681" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි