සැකිල්ල:ISO 639 name/doc

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Usage[සංස්කරණය]

This template is used to resolves the ISO 639-1, ISO 639-2 and ISO 639-3 codes to language names.

Code1 Code2 Code3 Code4 Name Article Category
aa aar language Category:Articles containing language text
ab abk අබ්ගාස් අබ්ගාස් language Category:Articles containing අබ්ගාස් language text
ae ave language Category:Articles containing language text
af afr language Category:Articles containing language text
ags language Category:Articles containing language text
ak aka language Category:Articles containing language text
am amh ඇම්හාරික් ඇම්හාරික් language Category:Articles containing ඇම්හාරික් language text
an arg language Category:Articles containing language text
ang language Category:Articles containing language text
ar ara අරාබි අරාබි language Category:Articles containing අරාබි language text
as asm language Category:Articles containing language text
av ava language Category:Articles containing language text
ay aym අයිමාරා අයිමාරා language Category:Articles containing අයිමාරා language text
az aze language Category:Articles containing language text
ba bak language Category:Articles containing language text
be bel language Category:Articles containing language text
bg bul Bulgarian Bulgarian language Category:Articles containing Bulgarian language text
bh bih language Category:Articles containing language text
bi bis language Category:Articles containing language text
bm bam language Category:Articles containing language text
bn ben බෙංගාලි බෙංගාලි language Category:Articles containing බෙංගාලි language text
bo tib bod language Category:Articles containing language text
br bre language Category:Articles containing language text
bs bos language Category:Articles containing language text
ca cat language Category:Articles containing language text
ce che language Category:Articles containing language text
ch cha language Category:Articles containing language text
cho language Category:Articles containing language text
co cos language Category:Articles containing language text
cr cre language Category:Articles containing language text
cs cze ces cz චෙක් චෙක් language Category:Articles containing චෙක් language text
cu chu language Category:Articles containing language text
cv chv language Category:Articles containing language text
cy wel cym language Category:Articles containing language text
da dan ඩෙන්මාර්ක ඩෙන්මාර්ක language Category:Articles containing ඩෙන්මාර්ක language text
de ger deu ජර්මන් ජර්මන් language Category:Articles containing ජර්මන් language text
dv div language Category:Articles containing language text
dz dzo language Category:Articles containing language text
ee ewe language Category:Articles containing language text
el gre ell ග්‍රීක ග්‍රීක language Category:Articles containing ග්‍රීක language text
en eng language Category:Articles containing language text
eo epo language Category:Articles containing language text
es spa ස්පාඤ්ඤ ස්පාඤ්ඤ language Category:Articles containing ස්පාඤ්ඤ language text
et est එස්ටෝනියන් එස්ටෝනියන් language Category:Articles containing එස්ටෝනියන් language text
eu baq eus language Category:Articles containing language text
fa per fas language Category:Articles containing language text
ff ful language Category:Articles containing language text
fi fin පින්ලන්ත පින්ලන්ත language Category:Articles containing පින්ලන්ත language text
fj fij Fijian Fijian language Category:Articles containing Fijian language text
fo fao ෆෙරොයීස් ෆෙරොයීස් language Category:Articles containing ෆෙරොයීස් language text
fr fre fra ප්‍රංශ ප්‍රංශ language Category:Articles containing ප්‍රංශ language text
fy fry language Category:Articles containing language text
ga gle අයර්ලන්ත අයර්ලන්ත language Category:Articles containing අයර්ලන්ත language text
gd gla language Category:Articles containing language text
gl glg language Category:Articles containing language text
gn grn ගුවාරනී ගුවාරනී language Category:Articles containing ගුවාරනී language text
grc පුරාතන ග්‍රීක පුරාතන ග්‍රීක language Category:Articles containing පුරාතන ග්‍රීක language text
gu guj language Category:Articles containing language text
gv glv language Category:Articles containing language text
ha hau language Category:Articles containing language text
he heb Hebrew Hebrew language Category:Articles containing Hebrew language text
hi hin හින්දි හින්දි language Category:Articles containing හින්දි language text
ho hmo language Category:Articles containing language text
hr scr hrv language Category:Articles containing language text
ht hat හයිටියානු ක්‍රියෝල් හයිටියානු ක්‍රියෝල් language Category:Articles containing හයිටියානු ක්‍රියෝල් language text
hu hun language Category:Articles containing language text
hy arm hye language Category:Articles containing language text
hz her language Category:Articles containing language text
ia ina language Category:Articles containing language text
id ind language Category:Articles containing language text
ie ile language Category:Articles containing language text
ig ibo language Category:Articles containing language text
ii iii language Category:Articles containing language text
ik ipk language Category:Articles containing language text
io ido language Category:Articles containing language text
is ice isl language Category:Articles containing language text
it ita ඉතාලි ඉතාලි language Category:Articles containing ඉතාලි language text
iu iku language Category:Articles containing language text
ja-Hani ja-Latn ja jpn language Category:Articles containing language text
jv jav language Category:Articles containing language text
ka geo kat ජෝර්ජියානු ජෝර්ජියානු language Category:Articles containing ජෝර්ජියානු language text
kg kon language Category:Articles containing language text
ki kik language Category:Articles containing language text
kj kua language Category:Articles containing language text
kk kaz language Category:Articles containing language text
kl kal language Category:Articles containing language text
km khm language Category:Articles containing language text
kn kan language Category:Articles containing language text
ko kor කොරියානු කොරියානු language Category:Articles containing කොරියානු language text
kr kau language Category:Articles containing language text
ks kas language Category:Articles containing language text
ku kur language Category:Articles containing language text
kv kom language Category:Articles containing language text
kw cor language Category:Articles containing language text
ky kir language Category:Articles containing language text
la lat ලතින් ලතින් language Category:Articles containing ලතින් language text
lb ltz language Category:Articles containing language text
lg lug language Category:Articles containing language text
li lim language Category:Articles containing language text
ln lin language Category:Articles containing language text
lo lao language Category:Articles containing language text
lt lit language Category:Articles containing language text
lu lub language Category:Articles containing language text
lv lav language Category:Articles containing language text
mg mlg language Category:Articles containing language text
mh mah language Category:Articles containing language text
mi mao mri language Category:Articles containing language text
mk mac mkd language Category:Articles containing language text
ml mal language Category:Articles containing language text
mn mon මොංගෝලියානු මොංගෝලියානු language Category:Articles containing මොංගෝලියානු language text
mo mol language Category:Articles containing language text
mr mar language Category:Articles containing language text
ms may msa මැලේ මැලේ language Category:Articles containing මැලේ language text
mt mlt language Category:Articles containing language text
my bur mya language Category:Articles containing language text
na nau language Category:Articles containing language text
nb nob language Category:Articles containing language text
nd nde language Category:Articles containing language text
ne nep language Category:Articles containing language text
ng ndo language Category:Articles containing language text
nl dut nld ඕලන්ද ඕලන්ද language Category:Articles containing ඕලන්ද language text
nn nno language Category:Articles containing language text
no nor නෝර්වීජියානු නෝර්වීජියානු language Category:Articles containing නෝර්වීජියානු language text
nr nbl language Category:Articles containing language text
nv nav language Category:Articles containing language text
ny nya language Category:Articles containing language text
oc oci language Category:Articles containing language text
oj oji language Category:Articles containing language text
om orm language Category:Articles containing language text
or ori language Category:Articles containing language text
os oss language Category:Articles containing language text
pa pan පංජාබි පංජාබි language Category:Articles containing පංජාබි language text
pi pli language Category:Articles containing language text
pl pol පෝලන්ත පෝලන්ත language Category:Articles containing පෝලන්ත language text
ps pus language Category:Articles containing language text
pt por පෘතුගීසි පෘතුගීසි language Category:Articles containing පෘතුගීසි language text
qu que කේචුවා කේචුවා language Category:Articles containing කේචුවා language text
rm roh Romansh Romansh language Category:Articles containing Romansh language text
rn run Kirundi Kirundi language Category:Articles containing Kirundi language text
ro rum ron රුමේනියානු රුමේනියානු language Category:Articles containing රුමේනියානු language text
ru rus Russian Russian language Category:Articles containing Russian language text
rw kin language Category:Articles containing language text
sa san සංස්කෘත සංස්කෘත language Category:Articles containing සංස්කෘත language text
sc srd language Category:Articles containing language text
sco language Category:Articles containing language text
sd snd language Category:Articles containing language text
se sme language Category:Articles containing language text
sg sag language Category:Articles containing language text
sga language Category:Articles containing language text
sh hbs language Category:Articles containing language text
si sin සිංහල සිංහල language Category:Articles containing සිංහල language text
sk slo slk language Category:Articles containing language text
sl slv language Category:Articles containing language text
sm smo language Category:Articles containing language text
sn sna language Category:Articles containing language text
so som සෝමාලි සෝමාලි language Category:Articles containing සෝමාලි language text
sq alb sqi ඇල්බේනියානු ඇල්බේනියානු language Category:Articles containing ඇල්බේනියානු language text
sr scc srp language Category:Articles containing language text
ss ssw language Category:Articles containing language text
st sot language Category:Articles containing language text
su sun language Category:Articles containing language text
sv swe ස්වීඩන ස්වීඩන language Category:Articles containing ස්වීඩන language text
sw swa language Category:Articles containing language text
syc syr language Category:Articles containing language text
ta tam දෙමළ දෙමළ language Category:Articles containing දෙමළ language text
te tel තෙලිඟු තෙලිඟු language Category:Articles containing තෙලිඟු language text
tg tgk language Category:Articles containing language text
th tha තායි තායි language Category:Articles containing තායි language text
ti tir language Category:Articles containing language text
tk tuk ටර්ක්මෙන් ටර්ක්මෙන් language Category:Articles containing ටර්ක්මෙන් language text
tl tgl language Category:Articles containing language text
tn tsn language Category:Articles containing language text
to ton language Category:Articles containing language text
tr tur තුර්කි තුර්කි language Category:Articles containing තුර්කි language text
ts tso language Category:Articles containing language text
tt tat language Category:Articles containing language text
tw twi language Category:Articles containing language text
ty tah language Category:Articles containing language text
ug uig language Category:Articles containing language text
uk ukr language Category:Articles containing language text
ur urd language Category:Articles containing language text
uz uzb language Category:Articles containing language text
ve ven language Category:Articles containing language text
vi vie වියට්නාම වියට්නාම language Category:Articles containing වියට්නාම language text
vo vol language Category:Articles containing language text
wa wln language Category:Articles containing language text
wlm language Category:Articles containing language text
wo wol language Category:Articles containing language text
xh xho language Category:Articles containing language text
yi yid language Category:Articles containing language text
yo yor language Category:Articles containing language text
za zha language Category:Articles containing language text
zh chi zho චීන චීන language Category:Articles containing චීන language text
zu zul language Category:Articles containing language text
zun language Category:Articles containing language text
zh-Hans zh-s language Category:Articles containing language text
zh-Hant zh-t language Category:Articles containing language text

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:ISO_639_name/doc&oldid=273641" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි