සැකිල්ල:චෙස් පුවරුව

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Chess diagram වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
Start of chess board.
a8 black king b8 black king c8 black king d8 black king e8 black king f8 black king g8 black king h8 black king
a7 black king b7 black king c7 black king d7 black king e7 black king f7 black king g7 black king h7 black king
a6 black king b6 black king c6 black king d6 black king e6 black king f6 black king g6 black king h6 black king
a5 black king b5 black king c5 black king d5 black king e5 black king f5 black king g5 black king h5 black king
a4 black king b4 black king c4 black king d4 black king e4 black king f4 black king g4 black king h4 black king
a3 black king b3 black king c3 black king d3 black king e3 black king f3 black king g3 black king h3 black king
a2 black king b2 black king c2 black king d2 black king e2 black king f2 black king g2 black king h2 black king
a1 black king b1 black king c1 black king d1 black king e1 black king f1 black king g1 black king h1 black king
End of chess board.
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:චෙස්_පුවරුව&oldid=117705" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි