සැකිල්ල:මාතෘකා අනුව ස1 වසර

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
500 අනෙකුත් දින දසුන් වලින්
ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුන500
D
අබ් ඌර්බෙ කෝන්ඩිටා1253
ආර්මේනියානු දින දසුනN/A
ඇසිරියානු දින දසුන5250
බෞද්ධ දිනදසුන1042–1043
බහායි දින දසුන−1344 – −1343
බෙංගාලි දින දසුන−93
බර්බර් දින දසුන1450
ඉංග්‍රීසි රාජ්‍යත්ව වසරN/A
බුරුම දින දසුන−138
බයිසැන්ටියානු දින දසුන6008–6009
චීන දින දසුන己卯(Earth Rabbit)
3196 or 3136
    — to —
庚辰年 (Metal Dragon)
3197 or 3137
කොප්ටික දින දසුන216–217
ඩිස්කෝර්ඩියන් දින දසුන1666
ඉතියෝපියානු දින දසුන492–493
හෙබ්‍රෙව් දින දසුන4260–4261
හින්දු දින දසුන්
 - වික්‍රම් සම්වත්556–557
 - ශක සම්වත්422–423
 - කලි යුග3601–3602
හොලොසීන දින දසුන10500
ඉග්බො දින දසුන−500 – −499
ඉරාන දින දසුන122 BP – 121 BP
ඉස්ලාමීය දින දසුන126 BH – 125 BH
ජපාන දින දසුනN/A
ජුච්චේ දින දසුනN/A
ජූලියානු දින දසුන500
D
කොරියානු දින දසුන2833
මින්ගුවෝ දින දසුන1412 before ROC
民前1412年
තායි සූර්ය දින දසුන1043