සැකිල්ල:ප්‍රවර්ග යලි යොමු/ලේඛය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


For the Wikipedia policy on redirecting categories, see Wikipedia:Categories_for_discussion#Redirecting_categories.

Instructions[සංස්කරණය]

Example: To redirect from Category:Authors to Category:Writers, simply add the following to Category:Authors:

{{Category redirect|Writers}} or
{{Category redirect|Category:Writers}} with optional namespace prefix

Do not substitute this template.

This template adds category pages to Category:විකිපීඩියා මෘදු යලි යොමු ප්‍රවර්ග.

Exceptions[සංස්කරණය]

See also[සංස්කරණය]