සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/42

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Australasian Darter

ධර්මයෙහි යෙදීම හා ගම්වැසියනට උපකාර කිරීම යන පුරාතන සිරිතෙහි නියැලෙමින් තායි භික්ෂූහු වන්දනා ගමනෙහි යෙදෙති.

ඡායාරූපය: Tevaprapas