සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව පාප්වරණ කොන්ක්ලේව් සභාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පාප්වරණ කොන්ක්ලේව් සභාව
{{{month}}} {{{year}}}
{{{commonname}}}
Sede vacante.svg
ශුද්ධාසනයේ පුරප්පාඩුව තුලදී වංශ විහ්නය
දින සහ ස්ථානය
{{{dates}}}
{{{location}}}
ප්‍රධාන නිලධාරින්
පීඨාධිපති{{{dean}}}
උප-පීඨාධිපති{{{subdean}}}
කැමර්ලින්ගෝ{{{camerlengo}}}
මූලපූජාප්‍රසාදිතුමා{{{protopriest}}}
මූලතේවාචාර්යතුමා{{{protodeacon}}}
ලේකම්{{{secretary}}}
පාප්වරණය
අපේක්ෂකයෝ{{{candidates}}}
නිෂේධය කෙරුණු{{{vetoed}}}
රහස් ඡන්ද වාර{{{ballots}}}
තේරී පත්වූ පාප් වහන්සේ
{{{pope_elected}}}
(ගන්නාලද නම: {{{nametaken}}})
[[File:{{{image}}}|130px]]
← {{{prevconclave_year}}}
{{{nextconclave_year}}} →
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]