සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය/තීරු/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This is a subtemplate of {{Infobox settlement}} and should not be used directly.

Examples[සංස්කරණය]

With 0[සංස්කරණය]

1
2
3
4
5
Right

Without 0[සංස්කරණය]

Four
12
34
Three
2
34
1
34
12
4
12
3
Two
34
24
23
14
13
12
One
1
2
3
4
None

See also[සංස්කරණය]