සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ඇනිමන්ගා/ශීර්ෂය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
තොරතුරුකොටුව ඇනිමන්ගා/ශීර්ෂය
{{{image}}}
{{{caption}}}
{{{ja_kanji}}}
({{{ja_romaji}}})
ප්‍රභේදය{{{genre}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]