සාකච්ඡාව:හික්කඩුවේ සුමංගල තෙරණුවෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

this should be more developed could you please teke the translation og the english one so it is better