සාකච්ඡාව:සුගතපාල ද සිල්වා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ම. ව. සුගතපාල ද සිල්වා යනු ත් මොහු ම ද? Sasithmadu (talk) 02:16, 13 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)