සාකච්ඡාව:සිංහල අලුත් අවුරුද්ද

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

"සිංහල අළුත් අවුරුද්ද" යන්න සහ 'සිංහල අලුත් අවුරුද්ද" යන වචන ඛණ්ඩය කුමක්ද යන වග හදුනාගෙන නිවැරදි වචනය භාවිතා කල යුතුයි.--RsEkanayake 18:17, 19 අප්‍රේල් 2016 (යූටීසී)