සාකච්ඡාව:ස්හාංග්යා ජාතික භූ උද්‍යානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අකුරු වැරදි[සංස්කරණය]

මෙහි අකුරු වැරදි බොහෝය. පාෂාණ යන්න පාශාන ලෙසින්ද ක්ෂේත්‍රය යන්න ක්ශේත්‍රය ලෙසින්ද වැරදියට ලියා ඇති බව උදාහරණ වශයෙන් දැක්විය හැකිය. --- Shwetha (talk) 11:39, 14 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)