සාකච්ඡාව:ශ්‍රී ලංකාවේ සර්පයෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ලිපිය කොටස් කිරීම[සංස්කරණය]

මෙම ලිපිය හි සමහර කොටස් වෙන්කිරීම මගින්, සර්පයෝ හා ශ්‍රී ලංකාවේ සර්පයෝ නමින් අළුත් ලිපි ඇතිකල යුතු බවට වන යෝජනාවට සහය පල කරමි--L Manju (talk) 17:54, 18 මාර්තු 2016 (යූටීසී)Reply[reply]

Fit තාමා ! Singhalawap (talk) 03:00, 19 මාර්තු 2016 (යූටීසී)Reply[reply]