සාකච්ඡාව:යුරෝපියානු සංගමය

විකිපීඩියා වෙතින්
(සාකච්ඡාව:යුරෝපා සංගමය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

යුරෝපා නමින් උපග්‍රහයෙකුද ඇති බැවින් මෙම ලිපයෙහි අන්තර්ගතය යුරෝපියානු සංගමය වෙත ගෙන යා යුතු බව යෝජනා කරමි. ---- Shwetha (talk) 17:52, 26 ජූනි 2016 (යූටීසී)

මෙම ලිපියෙහි අන්තර්ගතය යුරෝපියානු සංගමය වෙත ගෙන ගිය විට මෙම ලිපි පිටුවට කුමක්ද කරන්නේ?--L Manju (talk) 09:06, 27 ජූනි 2016 (යූටීසී)