සාකච්ඡාව:මහාවංශය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

how can we find a version of MAHAWAMSA in sinhala (pdf preferable)?

See [[1]]. With some sinhala grammar mistakes. සබර 09:30, 11 ජූනි 2010 (යූටීසී)

මා දන්නා පරිදි නිවැරදි වචනය විය යුත්තේ “මහවංශය” නොව “මහාවංසය” ලෙසය. කරුණාකර මා නිවරැදි දැයි සොයා බලන්න. -user:chathurank

chathurank
You have a good point. There is a confusion between Pali word & sinhala word.
We have to find out what is the name of the Original (Pali) book & name of the Sinhala translation.
I was studing this for last few months. I bought a good book on it.
Still reading
Singhalawap (talk) 17:28, 19 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)
වංශ is a Sanskrit word
වංස is the word in both Pali & Sinhala.
We have to move the article to the name of the original book.
Singhalawap (talk) 07:45, 20 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)
ලිපියේ මාතෘකාව වෙනස් කල යුතුය.එය මහාවංස නොව මහාවංශය ලෙස වෙනස් කල යුතුය.--RsEkanayake 15:48, 23 ජනවාරි 2016 (යූටීසී)
බුද්ධ වංශය, අනාගත වංශය, දීප වංශය, මහා වංශය, බෝධි වංශය, ථූප වංශය, දාඨා වංශය, ධාතු වංශය, ග්‍රන්ථ වංශය, හත්ථවනගල්ල විහාර වංශය, ඡාකේසධාතු වංශය, සාසන වංශදීපිකාව, ජිනවංසදීප කාව්‍ය ආදී වංශ කතා අපට තිබී ඇත. --- Shwetha (talk) 16:50, 23 ජනවාරි 2016 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:මහාවංශය&oldid=357465" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි